نمایندگان دفاتر مالکیت فکری
 • اکرم طاهری

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  02164545429
 • راضیه مهرابی کوشکی

  شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
  03133865355
 • عبداله کریمی آذر

  دانشگاه تربیت مدرس
  02182883267
 • زهرا اطهری

  دانشگاه فردوسی مشهد
  05138799447
 • حامد دهقانپور

  دانشگاه شیراز
  07136286426
 • مرضیه رحمانی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
  02181633682
 • محمد رضا حسینی بغداد آبادی

  پارک علم و فناوری استان یزد
  03537260041
 • زهرا محبی

  دانشگاه شهید بهشتی
  02122431790
 • مهشید صمیمی

  دانشگاه تهران
  02188012076
 • شعبان محمدی

  دانشگاه بوعلی سینا
  08138380122
 • داود معروفی

  پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
  02333605010
 • پایان امینی

  دانشگاه صنعتی اصفهان
  03133912292
 • ابوالفضل الیاسی ایرایی

  انستیتو پاستور ایران
  01143198067
 • امیر نقدی نسب

  دانشگاه شهید باهنر کرمان
  03433257271
 • مصطفی احمدی

  پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی
  05832210086
 • رسول منصوری‌فرد

  پارک علم و فناوری خلیج فارس (استان بوشهر)
  07733333560
 • اسماعیل میرزایی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)
  02184741942
 • فاطمه امیرنژاد

  مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی
  02166566643
 • جعفر چگینی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
  02833675787
 • لیلا خان محمدزاده

  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  02188795912
 • محمود نصرالله زاده بائی

  دانشگاه قم
  01113230571
 • حامد قمی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  03142292747
 • رحمان کلانتری

  بنیاد نخبگان استان لرستان
  06633239892
 • مریم فولادی

  انستیتو پاستور ایران
  02164112510
 • محبوبه محمودی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
  03531872709
 • مهرنوش محمدی

  سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
  02147353411
 • شهرام حنیفیان

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
  04131966380
 • نسرین صالحی

  پارک علم و فناوری استان فارس
  07136360303
 • فریدون نوشیروان راحت آباد

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  02144474330
 • ولی پروانه

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
  09355571624
 • سمیه علیرضایی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران
  02122580924
 • مهناز دهقان سکاچایی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
  01333362598
 • مهسا هادیپور جهرمی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
  02122008079
 • محمدرضا حلواگر

  پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
  02144787970
 • محمدرضا محمدی

  مرکز تحقیقات مخابرات ایران
  02184977815
 • رحیم محمدرضایی

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان)
  04124327500
 • لیلا دلیری

  پژوهشگاه رویان
  02123562757
 • بهداد گرانمهر

  دانشگاه علم و صنعت ایران
  02173225841
 • امان اله زارعی احمدی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
  06133738378
 • حسن عبدپور

  پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
  02144787427
 • پیمان کریمی

  پردیس بین المللی چابهار
  05435314730
 • محمد کمال پور

  دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)
  021886070902
 • یاسر جهانگیری

  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  02148662066
 • محمد بهجتی آشتیانی

  دانشگاه صنعتی شریف
  02166072582
 • محمد یوسفی

  دانشگاه صنعتی شاهرود
  02332300330
 • علی دلایی میلان

  دانشگاه ارومیه
  04432779930
 • علی اشجاران

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (شهر ری)
  09128081503
 • سید روح الله عمادی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  33717131
 • زهرا زارعی


  08338214398
 • مجید هامونی حقیقت

  پارک علم و فناوری استان گیلان
  01333461567