ورود دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
نمایندگان دفاتر مالکیت فکری
 • اکرم طاهری

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  64545429
 • زینب فرهادی نژاد

  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  02148662066
 • راضیه مهرابی کوشکی

  شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
  03133865355
 • عبداله کریمی آذر

  دانشگاه تربیت مدرس
  82883267
 • زهرا اطهری

  دانشگاه فردوسی مشهد
  05138799447
 • حامد دهقانپور

  دانشگاه شیراز
  07136286426
 • مرضیه رحمانی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
  81633682
 • محمد رضا حسینی بغداد آبادی

  پارک علم و فناوری استان یزد
  03537260041
 • سیدجعفر طباطبائی لطفی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
  02122439785
 • زهرا محبی

  دانشگاه شهید بهشتی
  22431790
 • طاهره کبیری

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
  22439785
 • مهشید صمیمی

  دانشگاه تهران
  02188012076
 • شعبان محمدی

  دانشگاه بوعلی سینا
  08138380122
 • فائزه مقسومی

  انستیتو پاستور ایران
  64112510
 • مژگان سلوکی

  پارک علم و فناوری استان گیلان
  013-33461567
 • داود معروفی

  پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
  02333325631
 • پایان امینی

  دانشگاه صنعتی اصفهان
  03133912292
 • ابوالفضل الیاسی ایرایی

  انستیتو پاستور ایران
  01143198067
 • امیر نقدی نسب

  دانشگاه شهید باهنر کرمان
  03433257412
 • مصطفی احمدی

  پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی
  05832210086
 • راحله ملاجانی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
  86702519
 • رسول منصوری‌فرد

  پارک علم و فناوری خلیج فارس (استان بوشهر)
  07733333560
 • اسماعیل میرزایی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)
  02184741942
 • فاطمه امیرنژاد

  مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی
  66566643
 • مهدی یزدانی بیجاربنه

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
  02833675784
 • لیلا خان محمدزاده

  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  88795912
 • محمود نصرالله زاده بائی

  دانشگاه قم
  01113230571
 • محمد ادریس اله ویسی

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه
  08346528760
 • حامد قمی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  03142292747
 • رحمان کلانتری

  بنیاد نخبگان استان لرستان
  06633239892
 • مریم فولادی

  انستیتو پاستور ایران
  64112510
 • طاهر حبیب زاده

  دانشگاه صنعتی شریف
  02166065139
 • محبوبه محمودی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
  03531872709
 • مهرنوش محمدی

  سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
  02147353411
 • شهرام حنیفیان

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
  04131966380
 • نسرین صالحی

  پارک علم و فناوری استان فارس
  07136360303
 • فریدون نوشیروان راحت آباد

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  02144474330
 • ولی پروانه

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
  09355571624
 • سمیه علیرضایی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران
  22580924
 • مهدی گنجی مهنه

  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
  05138041(داخلی 1157)
 • صادق مزیدی مرادی

  پارک علم و فناوری استان هرمزگان
  07633333431
 • مهناز دهقان سکاچایی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
  01333362598