نوآوری تعداد : ‏۶ لیست کامل
تجاری‌سازی دارایی‌های فکری تعداد : ‏۲۱ لیست کامل
قرارداد لیسانس تعداد : ‏۸ لیست کامل
مالکیت فکری تعداد : ‏۲۲ لیست کامل
ثبت اختراع (پتنت) تعداد : ‏۴۱ لیست کامل
علائم تجاری تعداد : ‏۲
طرح صنعتی تعداد : ‏۱
اینفوگراف‌های آموزشی و آماری تعداد : ‏۲