ورود دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
نوآوری تعداد : ‏۲
تجاری‌سازی دارایی‌های فکری تعداد : ‏۴ لیست کامل
قرارداد لیسانس تعداد : ‏۲
مالکیت فکری تعداد : ‏۷ لیست کامل
ثبت اختراع (پتنت) تعداد : ‏۹ لیست کامل
علائم تجاری تعداد : ‏۱
طرح صنعتی تعداد : ‏۱
اینفوگراف‌های آموزشی و آماری تعداد : ‏۲