نوآوری تعداد : ‏۱۱ لیست کامل
تجاری‌سازی دارایی‌های فکری تعداد : ‏۲۵ لیست کامل
قرارداد لیسانس تعداد : ‏۱۰ لیست کامل
مالکیت فکری تعداد : ‏۲۵ لیست کامل
ثبت اختراع (پتنت) تعداد : ‏۴۵ لیست کامل
علائم تجاری تعداد : ‏۲
طرح صنعتی تعداد : ‏۱
اینفوگراف‌های آموزشی و آماری تعداد : ‏۲