نوآوری تعداد : ‏۱۳ لیست کامل
تجاری‌سازی دارایی‌های فکری تعداد : ‏۲۸ لیست کامل
قرارداد لیسانس تعداد : ‏۱۰ لیست کامل
مالکیت فکری تعداد : ‏۲۹ لیست کامل
ثبت اختراع (پتنت) تعداد : ‏۵۰ لیست کامل
علائم تجاری تعداد : ‏۲
طرح صنعتی تعداد : ‏۱
اینفوگراف‌های آموزشی و آماری تعداد : ‏۲