ورود دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
نوآوری تعداد : ‏۲
تجاری‌سازی دارایی‌های فکری تعداد : ‏۶ لیست کامل
قرارداد لیسانس تعداد : ‏۳
مالکیت فکری تعداد : ‏۱۱ لیست کامل
ثبت اختراع (پتنت) تعداد : ‏۱۳ لیست کامل
علائم تجاری تعداد : ‏۲
طرح صنعتی تعداد : ‏۱
اینفوگراف‌های آموزشی و آماری تعداد : ‏۲