نوآوری تعداد : ‏۶ لیست کامل
تجاری‌سازی دارایی‌های فکری تعداد : ‏۱۷ لیست کامل
قرارداد لیسانس تعداد : ‏۴ لیست کامل
مالکیت فکری تعداد : ‏۱۸ لیست کامل
ثبت اختراع (پتنت) تعداد : ‏۲۴ لیست کامل
علائم تجاری تعداد : ‏۲
طرح صنعتی تعداد : ‏۱
اینفوگراف‌های آموزشی و آماری تعداد : ‏۲