ورود دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
نوآوری تعداد : ‏۲
تجاری‌سازی دارایی‌های فکری تعداد : ‏۱۲ لیست کامل
قرارداد لیسانس تعداد : ‏۴ لیست کامل
مالکیت فکری تعداد : ‏۱۵ لیست کامل
ثبت اختراع (پتنت) تعداد : ‏۱۴ لیست کامل
علائم تجاری تعداد : ‏۲
طرح صنعتی تعداد : ‏۱
اینفوگراف‌های آموزشی و آماری تعداد : ‏۲