کانون پتنت ایران | ثبت اختراع داخلی
ثبت اختراع داخلی
با توجه به قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386، در خصوص استعلام شرایط ماهوی اختراعات از مراجع مورد تایید توسط مرکز مالکیت معنوی ایران، پاسخ به استعلام اختراعات حوزه نانو به کانون پتنت ایران (واحد مالکیت فکری سابق در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو) واگذار شده است. به عبارت دیگر، کانون پتنت ایران به عنوان تنها مرجع رسمی استعلام در این حوزه می‌باشد. بدین‌منظور، جهت کسب اطلاعات بیشتر و نیز ثبت درخواست، به سایت iripo.ssaa.ir مراجعه فرمائید.
پس از ارجاع درخواست مخترع از اداره کل مالکیت صنعتی ایران، با مخترع جهت ثبت نام در پورتال مالکیت فکری (قسمت ورود به سایت مخصوص افراد حقیقی، افراد حقوقی، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها) و واریز هزینه‌ داوری از داخل پورتال، تماس گرفته می‌شود.  

- مخترعین حقیقی: دو میلیون و پانصد هزار ریال (معادل دویست و پنجاه هزار تومان) 
- مخترعین حقوقی: سه میلیون و پانصد هزار ریال (معادل سیصد و پنجاه هزار تومان)

مراحل و روند بررسی اختراعات داخلی ارجاع شده از اداره مالکیت صنعتی ایران به ستاد کانون پتنت ایران:

filereader.php?p1=main_420a5557bdb7091b7