ثبت اختراع خارجی
یکی از مهم‌ترین الزامات و پیش‌نیازهای ورود محصولات دانش‌بنیان به بازارهای بین‌المللی اطمینان از حفاظت از حقوق مالکیت فکری و اثبات حق مالکیت فناوران و شرکت‌ها بر آنهاست. از این رو نظام‏های مالکیت فکری و به ویژه نظام ثبت اختراع (پتنت) برای ثبت رسمی این دستاورد‌ها و احراز مالکیت افراد بر نوآوری‏‌ها و ابتکاراتشان در کشورهای مختلف ایجاد شده است. عدم توجه به قوانین مالکیت فکری در بازار بین‌الملل می‌تواند خسارات زیادی را از جمله افشا شدن فناوری در بازر هدف و یا مورد پیگرد قرار گرفتن از طرف رقبا و سازندگان محصولات مشابه گردد. 
از مهم‌ترین ماموریت‌های کانون پتنت ایران، حمایت از ثبت اختراع در ادارات ثبت اختراع بین المللی می‌باشد. از مزایای ثبت اختراع، عدم افشای نتایج با ارزش حاصل از تحقیقات شرکت‌های دانش‌بنیان و یا پایان‌نامه‌های دانشجویی در قالب مقاله؛ و کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران و نخبگان علمی و صنعتی است. 
به همین منظور و در راستای حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مخترعانی که قصد دارند در دفا‌تر ثبت اختراع بین المللی اختراع خود را ثبت نمایند، حمایتی در قالب آیین‌نامه حمایت از ثبت اختراع خارجی صورت می‌گیرد.

فرآیند ثبت اختراع خارجی را می‌توانید در شکل زیر مشاهده نمایید:

filereader.php?p1=main_911af7aa209e00b49

متقاضیانی که درخواست آنها مورد تأیید قرارنگرفته است و امکان بررسی مجدد برای آن ها در سیستم فعال است، تنها تا 10 روز پس از اعلام نتیجه، فرصت دارند برای آن اقدام نمایند. در غیر این صورت «درخواست بررسی مجدد» منوط به پرداخت هزینه تا حداکثر 45 روز پس از اعلام نتیجه خواهد بود.
متقاضیانی که درخواست بررسی مجدد برای آن ها فعال نباشد بایستی یک چهارم مبلغ هزینه ارزیابی ماهوی را پرداخت نمایند تا در سیستم این امکان برایشان فعال گردد.