ورود دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
تحلیل پتنت
تحلیل پتنت نوعی ارزیابی فناورانه است که از طریق مقایسه و تطبیق اطلاعات پتنت‌های مختلف با یکدیگر انجام می‌شود. در تحلیل پتنت، تحلیل‌گر پس از جستجو در بانک‌های اطلاعاتی پتنت‌ها به ارزیابی فناوری می‌پردازد تا بتواند پاسخگوی نیازهای تجاری یا تحقیقاتی مطرح شده باشد.
غالبا مدیران تولیدی، تجاری و تیم‌های تحقیق و توسعه یا استراتژیست‌های مالکیت فکری، سفارش انجام پروژه‌های تحلیل پتنت را می‌دهند.
در تحلیل پتنت که گاهی به آن ترسیم چشم‌انداز پتنت نیز گفته می‌شود، فعالیت‌های صورت گرفته‌ی ثبت اختراع در یک منطقه‌ی جغرافیایی و برای یک حوزه‌ی فناوری مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. از تحلیل پتنت به منظور تصمیم‌گیری‌های استراتژیک جهت سرمایه‌گذاری، جهت‌دهی تحقیق و توسعه، رصد فعالیت رقبا، رصد فناوری و ... استفاده می‌شود. برخی دیگر از اهداف تحلیل پتنت عبارتند از:
- اجتناب از دوباره کاری (کاهش هزینه­‌های پژوهشی)
- انجام پژوهش از یک سطح دانش بالاتر
- شناسایی محصولات جدید و فناوری‌های نوظهور
- پیش‌بینی روند توسعه‌ی فناوری در یک حوزه‌ی خاص
- آگاهی از روندهای فنی و تجاری فناوری در دیگر کشورها و تعیین زمینه­‌های مطمئن برای سرمایه­ گذاری
- حل یک مسئله‌ی تجاری یا تحقیقاتی
- کمک به واگذاری حق امتیاز اختراع
-شناسایی همکاران تحقیقاتی و ...
در این راستا کانون پتنت ایران، با به کارگیری متخصصان این حوزه، تحلیل‌های جامعی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. همچنین شرکت‌های دارای تاییدیه‌ی نانومقیاس که تقاضای تحلیل پتنت دارند، مورد حمایت 80 درصدی از کل هزینه‌ها قرار می‌گیرند.