فقط 12 ماه فرصت دارید
ثبت اختراع خارجی
در سال 1883 میلادی، به منظور تسهیل فرایند ثبت اختراع در کشورهای خارجی، معاهده‌ بین‌المللی پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد شد تا کشورهای عضو این اتحادیه از آن تبعیت کنند. در حال حاضر 180کشور عضو این معاهده هستند که ایران نیز از سال 1337 شمسی عضو این کنوانسیون شده است. بنابراین متقاضیان ثبت اختراع خارجی، باید در هریک از کشورهای هدف، به طور مستقل و مطابق مقررات بین المللی کنوانسیون پاریس اقدام به ثبت اختراع خود نمایند. 
بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت اختراعات خارجی (در سایر کشورهای عضو معاهده) می‌رساند در ماده چهار بند (ج) این کنوانسیون مربوط به رعایت حق تقدم، به این نکته اشاره شده است که هر مخترع پس از انتشار اختراع خود به هر شکل، شامل مقاله و حتی به شکل ثبت اختراع در یکی از کشورهای عضو این معاهده، حداکثر 12 ماه بعد از تاریخ تسلیم درخواست خود مهلت دارد تا در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اختراع مربوطه را به ثبت برساند. (این معاهده برای ثبت طرح صنعتی تنها 6 ماه فرصت داده است.)
در حال حاضر درخواست‌هایی برای ثبت اختراع خارجی به کانون پتنت ایران ارسال می‌شود که بند مذکور در آنها رعایت نشده است، به این صورت که مخترعان محترم، متأسفانه پس از گذشت 12 ماه از ثبت اظهارنامه خود در «مرکز مالکیت معنوی» ایران، درخواستی مبنی بر حمایت از ثبت خارجی آن اختراع را برای کانون ارسال می‌کنند که با توجه به ماده چهار بند (ج) معاهده بین المللی پاریس امکان حمایت از این درخواست‌ها توسط کانون پتنت ایران وجود نخواهد داشت.
با توجه به این‌که فرایند ارزیابی اختراعات مخترعان، نگارش متن اختراعات و فایل نمودن آنها در دفاتر ثبت اختراع خارجی، فرایندی زمان‌بر است، فلذا مخترعین می بایستی کمال دقت را در زمان‌بندی تسلیم اظهارنامه خود برای ثبت اختراع داخلی و خارجی در راستای رعایت این ماده قانونی داشته باشند. 

filereader.php?p1=main_a76a2c4c00e81240d