ورود دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
آیین نامه حمایت از دفاتر همکار
مقدمه
کانون پتنت ایران به‌عنوان یکی از واحدهای همکار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ماموریت دارد تا مراکز علمی و پژوهشی کشور را با اهمیت و ضرورت پتنت (ثبت اختراع) آشنا ساخته و ضمن حمایت از دستاوردهای فکری آنها در قالب ثبت اختراع در ادارات ثبت اختراع معتبر جهان، جایگاه کشور را در کسب شاخصه‌های نوآوری و مالکیت فکری ارتقا دهد. بر همین اساس کانون پتنت ایران با رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام به حمایت از دفاتر همکار خود در مراکز علمی و پژوهشی کشور می‌نماید.

ماده‌ی 1: مخاطبین
مراکز علمی و پژوهشی که مخاطب این آیین‌نامه هستند، عبارتند از:
• موسسات آموزش عالی، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها
• پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد
• شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، مراکز پژوهشی و سایر مراکز مرتبط

ماده‌ی 2: تعریف دفاتر همکار
دفاتری که می‌توانند به عنوان دفاتر همکار کانون پتنت ایران پذیرفته شوند، عبارتند از:
• دفاتر ثبت اختراعات و ابداعات
• دفاتر مالکیت فکری
• دفاتر حقوق فناوری
• دفاتر ارتباط با صنعت
• دفاتر انتقال فناوری و تجاری‌سازی
• دفاتری که ماهیتی مشابه دفاتر فوق داشته باشند.
تبصره‌ی 1: حمایت کانون پتنت ایران از دفاتر همکار، در بدو امر مستلزم وجود دفاتر فوق در مراکز متقاضی همکاری نبوده ولی پس از تایید همکاری توسط کانون پتنت این دفتر باید ظرف مدت 6 ماه تاسیس گردد.

ماده‌ی 3: شرح وظایف دفاتر همکار
وظایفی که برای دفاتر همکار قابل تعریف است، عبارتند از:
‌أ. فعالیتهای ترویجی و آموزشی که شامل موارد ذیل است:
• معرفی کانون پتنت ایران به اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران از طریق توزیع بروشور و کاتالوگ
• حضور در جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور معرفی کانون پتنت ایران به دانشجویان و اساتید
• برگزاری جلسات مشاوره با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و هماهنگی کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌ی مالکیت فکری و پتنت در مرکز ذی‌ربط مشروط به اخذ تاییدیه از کانون پتنت ایران
‌ب. ارزیابی اولیه‌ی (بیشتر شکلی) درخواست‌هایی که توسط اساتید و دانشجویان به آن دفتر جهت ارجاع به کانون پتنت، ارائه می‌شوند.
‌ج. دریافت مستندات لازم از مخترعین جهت درج اطلاعات اختراعات در سامانه‌ی ثبت درخواست که بر روی وبگاه کانون پتنت ایران (www.patentoffice.ir) قرار گرفته است.
تبصره‌ی 2: درخواست‌های ثبت اختراع باید به‌گونه‌ای آماده شوند که دیگر نیازی به بررسی شکلی نداشته باشند.

ماده‌ی 4: شرایط و مدارک مورد نیاز جهت همکاری
مراکزی که متقاضی همکاری هستند باید مدارک ذیل را از طریق یکی از شماره‌های دورنگار  63106410-021، 89777134-021 و یا رایانامه‌ی tlo@patentoffice.ir به کانون پتنت ایران ارسال نمایند:
• اعلام درخواست همکاری با کانون پتنت ایران و معرفی مدیر دفتر همکاری به همراه مشخصات تماس ایشان (شماره‌ی تلفن و رایانامه) طی یک نامه‌ی رسمی خطاب به مدیر کانون (آقای مهندس مهدی ضیغمی)
• گواهی آخرین مدرک تحصیلی مدیر معرفی شده برای دفتر ذی‌ربط
• لیست اعضای هیئت علمی مرکز و رتبه‌ی آن‌ها
• تعداد مقالات انتشاریافته‌ی مرکز در سالی که درخواست ارسال شده است.
• لیست مجلاتی که مقالات مذکور در آن‌ها انتشار یافته‌اند.
• تعداد دانشجویان در حال تحصیل و یا فارغ‌التحصیل مرکز در مقطع دکترا
• تعداد دانشجویان در حال تحصیل مرکز در دوره‌ی پسادکتری
• تعداد اختراعات به ثبت رسیده توسط آن مرکز در داخل و خارج کشور
تبصره‌ی 3: مدیر معرفی شده حداقل باید دارای مدرک کارشناسی باشد.
تبصره‌ی 4: درصورتی که درخواست همکاری در ابتدای سال تنظیم شده باشد، تعداد مقالات انتشار یافته‌ی مرکز در پیش از سالی که درخواست داده شده است، مد نظر قرار می‌گیرد.

ماده‌ی 5: فرایند آغاز همکاری
مدارک ارسال شده از مرکز متقاضی توسط کارشناسان کانون پتنت بررسی و ارزیابی شده و متعاقبا طی یک نامه‌ی رسمی موافقت یا عدم موافقت کانون جهت همکاری با آن مرکز اعلام خواهد شد. در صورت اعلام موافقت، از تاریخ صدور نامه‌ی رسمی فرصت 9 ماهه به مرکز متقاضی داده می‌شود تا بتواند مسئولیت‌های خود را مطابق با وظایف مندرج در ماده‌ی 3 به انجام برساند؛ تمدید مدت همکاری به فعالیت‌های صورت گرفته توسط آن مرکز بستگی خواهد داشت.
تبصره‌ی 5: در صورتی که مدیر دفتر، قصد استعفا و یا واگذاری مسئولیت به غیر را داشته باشد باید مراتب را با ذکر دلایل و مستندات لازم حداقل یک ماه قبل به مرکز ذی‌ربط و کانون پتنت ایران اطلاع داده و مرکز ذی‌ربط نیز موظف است طی یک نامه‌ی رسمی فرد جدید را ظرف مدت حداکثر 1 ماه از تاریخ پایان فعالیت فرد پیشین برای مدیریت دفتر معرفی نماید.
تبصره‌ی 6: با درخواست مراکزی که در وهله‌ی اول مورد تایید قرار نگرفته‌اند، در صورتی موافقت می‌گردد که تعداد درخواست‌های ثبت اختراع آن‌ها که تاییدیه‌ی کانون را دریافت نموده‌اند، به حد قابل قبولی برسد.

ماده‌ی 6: رده‌بندی دفاتر همکار
در راستای افزایش رقابت‌پذیری و کارآمدی، دفاتر همکار پس از گذشت یک دوره‌ی زمانی مشخص از شروع همکاری به شرح ذیل طبقه‌‌بندی می‌شوند:
‌أ. دفاتر نوآور-سطح الف: دفاتری هستند که مرکز آنها دارای پتانسیل علمی مناسبی بوده و حداقل 3 درخواست ارسالی آنها در سال اول جهت ثبت در ادارات ثبت اختراع خارجی به تایید کانون پتنت رسیده باشد.
‌ب. دفاتر نوآور-سطح ب: دفاتری هستند که حداقل 1 درخواست ثبت اختراع آن‌ها به تایید کانون پتنت رسیده باشد.
‌ج. دفاتر فعال: دفاتری هستند که هر چند در کارنامه‌ی کاری خود درخواست ثبت اختراع مورد تایید کانون را ندارند؛ اما در حوزه‌ی ترویج مالکیت فکری، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و راهنمایی مخترعین، فعالیت‌های قابل قبولی دارند.
‌د. دفاتر غیرفعال: دفاتری هستند که در هیچ یک از دسته‌های فوق قرار نمی‌گیرند و در عمل هیچ‌گونه فعالیت قابل قبولی ندارند و متعاقبا کانون پتنت طی نامه‌ی رسمی همکاری خود را با این دفاتر قطع خواهد نمود.

ماده‌ی 7: این آیین‌نامه در 1 مقدمه و 7 ماده و 6 تبصره، در تاریخ 96/2/31 به تایید کمیته‌ی اجرایی کانون پتنت ایران رسید و از همان تاریخ قابل اجرا می‌باشد.