ورود دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
آیین نامه حمایت از دفاتر همکار

مقدمه
ترویج فرهنگ مالکیت فکری یکی از راهکارهای توسعه‌ی شاخص‌های فناوری در کشورهای پیشرفته است. در همین راستا، کانون پتنت ایران به‌عنوان یکی از واحدهای همکار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام به صدور مجوز برای ایجاد دفاتر نمایندگی در مراکز علمی و پژوهشی کشور خواهد نمود. 

ماده‌ی 1: مخاطبین
مراکز علمی و پژوهشی که مخاطب این آیین‌نامه هستند، عبارتند از:
· دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی
· پارک‌های علم و فناوری
· شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، مراکز رشد و سایر مراکز مرتبط

ماده‌ی 2: شرح وظایف دفاتر نمایندگی
وظایفی که برای دفاتر نمایندگی قابل تعریف است، عبارتند از:
· ارائه‌ی گزارش عملکرد توسط متصدیان دفاتر، هر 2 ماه یکبار به کانون
· معرفی کانون پتنت به اعضای هیئت علمی، دانشجویان و محققین
· حضور در جلسات دفاع دانشجویان ارشد و دکتری
· ارسال درخواست‌های ثبت اختراع به کانون
· برگزاری جلسات مشاوره با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و هماهنگی کارگاه‌های آموزشی (با تایید کانون پتنت)
تبصره‌ی 1: درخواست‌های ثبت اختراع باید قابلیت ثبت در USPTO را داشته باشند.
تبصره‌ی 2: درخواست‌های ثبت اختراع باید به‌گونه‌ای آماده شوند که نیازی به بررسی شکلی، توسط کانون نباشد.

ماده‌ی 3: شرایط و مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز
مراکزی که خواهان تاسیس دفاتر هستند باید مدارک ذیل را به کانون پتنت ایران ارائه نمایند:
· معرفی‌ متصدی دفتر (نماینده) طی یک نامه‌ی رسمی به کانون
· گواهی آخرین مدرک تحصیلی نماینده‌ی معرفی شده
· گواهی اشتغال به کار نماینده‌ی معرفی شده جهت احراز سابقه‌ی کار او در مرکز
· لیست اعضای هیئت علمی مرکز و رتبه‌ی آن‌ها
· تعداد مقالات انتشاریافته‌ی مرکز در سالی که درخواست مجوز ارسال شده است.
· لیست مجلاتی که مقالات مذکور در آن‌ها انتشار یافته‌اند.
· تعداد دانشجویان در حال تحصیل و یا فارغ‌التحصیل مرکز در مقطع دکترا
· تعداد دانشجویان در حال تحصیل مرکز در دوره‌ی پسادکتری
· خلاصه‌ای از رزومه‌ی علمی مرکز
تبصره‌ی 3: متصدی دفتر حداقل باید دارای مدرک کارشناسی و سابقه‌ی کار اجرایی در مرکز مربوطه باشد.
تبصره‌ی 4: درصورتی که درخواست ارسالی در ابتدای سال تنظیم شده باشد، تعداد مقالات انتشار یافته‌ی مرکز در پیش از سال درخواست، مد نظر قرار می‌گیرد.
تبصره‌ی 5: فردی که نمایندگی این کانون را به عهده می‌گیرد نباید شغل یا سمت دیگری در مرکز ذی‌ربط داشته باشد.

ماده‌ی 4: فرایند صدور مجوز
پس از بررسی مدارک ارسالی و تایید آن توسط کانون، گواهی اجازه به کار برای دفتر صادر خواهد شد. از تاریخ صدور این مجوز، متصدی دفتر در مرکز ذیربط، فرصت دارد که ظرف مدت حداکثر 9 ماه، حداقل یک درخواست ثبت اختراع را به کانون ارسال نماید، مشروط بر اینکه این درخواست به تایید کانون برسد. درصورت کسب این امتیاز، متصدی دفتر می‌تواند فعالیت دائم خود را شروع نماید و در غیر اینصورت تصدی امور دفتری برای فرد مذکور کان لم یکن تلقی گردیده و مرکز مربوطه موظف است فرد جدید را ظرف مدت حداکثر یک ماه از پایان فعالیت فرد پیشین، به کانون معرفی نماید. در صورتی که برای کانون محرز گردد مرکز مورد نظر ظرفیت لازم را نداشته باشد نمایندگی کانون پتنت از آن مرکز سلب می‌شود.
تبصره‌ی 6: در صورتی که متصدی دفتر، قصد استعفا و یا واگذاری مسئولیت به غیر را داشته باشد باید مراتب را با ذکر دلایل و مستندات لازم حداقل یک ماه قبل به مرکز ذی‌ربط و کانون اطلاع داده و مرکز ذی‌ربط نیز موظف است طی یک نامه‌ی رسمی فرد جدید را ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ پایان فعالیت فرد پیشین، جهت تصدی امور دفتری معرفی نماید.
تبصره‌ی 7: با درخواست مراکزی که در وهله‌ی اول مورد تایید قرار نگرفته‌اند، در صورتی موافقت می‌گردد که تعداد درخواست‌های ثبت اختراع آن‌ها که تاییدیه‌ی کانون را دریافت نموده‌اند، به حد قابل قبولی برسد.
تبصره‌ی 8: در صورتی که مراکز تایید شده برای ایجاد دفاتر نمایندگی، نتوانند ظرف مدت حداکثر 9 ماه هیچ‌گونه درخواستی را برای ثبت اختراع به کانون ارسال نمایند (مشروط به دریافت تاییدیه از کانون)، دفاتر نمایندگی در این مراکز لغو خواهد شد.
ماده‌ی 5: این آیین‌نامه در 1 مقدمه و ۵ ماده و 8 تبصره، در تاریخ 7/6/95 به تایید کمیته‌ی اجرایی کانون پتنت ایران رسید و از همان تاریخ قابل اجرا می‌باشد.