شیوه‌نامه‌ی حمایت از دفاتر همکار
مقدمه
کانون پتنت ایران به‌عنوان یکی از واحدهای همکار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مأموریت دارد تا با تمرکز بر مؤسسات علمی و پژوهشی و مراکز نوآور به عنوان نیروی پیشران نوآوری کشور، آن‌ها را با اهمیت و ضرورت پتنت (ثبت اختراع) آشنا سازد و ضمن حمایت از دستاوردهای فکری آنها در قالب ثبت اختراع در ادارات ثبت اختراع معتبر جهان، جایگاه کشور را در کسب شاخصه‌های نوآوری و مالکیت فکری ارتقا دهد. بر همین اساس کانون پتنت ایران از طریق همکاری با نهادهای علمی و پژوهشی و شرکت‌های نوآور کشور در قالب تشکیل دفاتر همکار و با رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام به حمایت از این دفاتر می‌نماید.

ماده‌ی 1: مخاطبین
مراکز و مؤسساتی که مخاطب این آیین‌نامه هستند، عبارتند از:
 • موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها
 • پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها
 • پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد
 • شهرک‌های علمی و تحقیقاتی
 • شرکت‌های دانش‌بنیان

ماده‌ی 2: تعریف دفاتر همکار
دفاتری که می‌توانند به عنوان دفاتر همکار کانون پتنت ایران پذیرفته شوند، عبارتند از:
 • دفاتر ثبت اختراعات و ابداعات
 • دفاتر مالکیت فکری
 • دفاتر حقوق فناوری
 • دفاتر ارتباط با صنعت
 • دفاتر انتقال فناوری و تجاری‌سازی
 • دفاتری که ماهیتاَ، مشابه دفاتر فوق هستند.
تبصره‌ی 1: حمایت کانون پتنت ایران از دفاتر همکار، در بدو امر مستلزم وجود دفاتر فوق در مراکز متقاضی همکاری نبوده ولی پس از تایید همکاری توسط کانون پتنت، این دفاتر، ظرف مدت 6 ماه باید تاسیس گردند.

ماده‌ی 3: شرح وظایف دفاتر همکار
وظایفی که برای دفاتر همکار قابل تعریف است، عبارتند از:
الف- فعالیتهای ترویجی و آموزشی که شامل موارد ذیل است:
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌ی مالکیت فکری و پتنت در مرکز ذی‌ربط مشروط به اخذ تاییدیه از کانون پتنت ایران
 • معرفی کانون پتنت ایران به اعضای هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران مرکز ذی‌ربط و شرکت‌ها (در صورت وجود ارتباط فی‌مابین) از طریق توزیع بروشور و کاتالوگ
 • حضور در جلسات دفاع دانشجویان مرکز ذی‌ربط به منظور معرفی کانون پتنت ایران به دانشجویان و اساتید
 • برگزاری جلسات مشاوره با اساتید، دانشجویان، پژوهشگران مرکز ذی‌ربط و شرکت‌ها (در صورت وجود ارتباط فی‌مابین) جهت تشویق آن‌ها به ثبت اختراع در ادارات ثبت اختراع معتبر جهان
ب- جذب مخترعین و پژوهشگران مرکز ذی‌ربط و شرکت‌ها (در صورت وجود ارتباط فی‌مابین) جهت ارسال درخواست‌های ثبت اختراع به کانون پتنت ایران؛ بدین ترتیب که مخترعین با مراجعه به دفاتر همکار و ارائه‌ی مستندات خود به مسئولین دفاتر، اختراع خود را افشا کرده و مسئولین دفاتر نیز با ارزیابی اولیه‌ی‌ درخواست که بیشتر مبتنی بر بررسی شکلی آن است اطلاعات اختراع را در صورت احراز شرایط لازم از طریق سامانه‌ی ثبت درخواست برای کانون پتنت ارسال می‌نمایند.
ج- دریافت مستندات لازم از مخترعین جهت درج اطلاعات اختراعات در سامانه‌ی ثبت درخواست که بر روی وبگاه کانون پتنت ایران (www.patentoffice.ir) تعبیه شده است.
تبصره‌ی 2: درخواست‌های ثبت اختراع باید به‌گونه‌ای آماده شوند که از نظر شکلی نیازی به بررسی مجدد نداشته باشند.
د- مسئولین دفاتر همکار در مراکز ذی‌ربط موظفند هر 3 ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به همراه مشکلات پیش آمده از طریق رایانامه‌ی tlo@patentoffice.ir برای کانون پتنت ایران ارسال نمایند.
 
ماده‌ی 4: مدارک مورد نیاز جهت همکاری
مراکزی که متقاضی همکاری هستند لازم است مدارک ذیل را از طریق یکی از شماره‌های دورنگار 63106410-021، 89777134-021 و یا رایانامه‌ی tlo@patentoffice.ir برای کانون پتنت ایران ارسال نمایند:
 • اعلام درخواست همکاری با کانون پتنت ایران و معرفی مسئول دفتر همکاری به همراه مشخصات تماس ایشان (شماره‌ی تلفن و رایانامه) طی یک نامه‌ی رسمی خطاب به مدیر کانون (آقای مهندس مهدی ضیغمی)
 • گواهی آخرین مدرک تحصیلی مسئول معرفی شده برای دفتر ذی‌ربط
 • لیست اعضای هیئت علمی مرکز و رتبه‌ی آن‌ها
 • تعداد مقالات انتشاریافته‌ی مرکز در سالی که درخواست ارسال شده است.
 • لیست مجلاتی که مقالات مذکور در آن‌ها انتشار یافته‌اند.
 • تعداد دانشجویان در حال تحصیل و یا فارغ‌التحصیل مرکز در مقطع دکترا
 • تعداد دانشجویان در حال تحصیل مرکز در دوره‌ی پسادکتری
 • تعداد اختراعات به ثبت رسیده توسط آن مرکز در داخل و خارج کشور
 • مشخصات شرکت‌های بهره‌بردار از خدمات مرکز ذی‌ربط (در صورت وجود ارتباط فی‌مابین)
تبصره‌ی 3: مسئول معرفی شده حداقل باید دارای مدرک کارشناسی باشد.
تبصره‌ی 4: درصورتی که درخواست همکاری در ابتدای سال تنظیم شده باشد، تعداد مقالات انتشار یافته‌ی مرکز در پیش از سالی که درخواست داده شده است، مد نظر قرار می‌گیرد.

ماده‌ی 5: نحوه‌ی آغاز همکاری
مدارک ارسال شده از سوی مرکز متقاضی توسط مسئول واحد ارتباط با دفاتر همکار کانون پتنت بررسی و ارزیابی شده و در صورت تایید این مستندات، از مرکز متقاضی خواسته می‌شود که با حمایت کانون پتنت یک دوره‌ی آموزشی برای اساتید، دانشجویان و پزوهشگران مرکز ذی‌ربط جهت آشنایی با موضوع مالکیت فکری و پتنت برگزار نماید. در صورت تایید نحوه‌ی برگزاری این دوره از سوی کانون پتنت، همکاری با مرکز متقاضی طی یک نامه‌ی رسمی آغاز می‌گردد. پس از اعلام رسمی این همکاری، مسئول معرفی شده از سوی مرکز متقاضی در دوره‌ی آموزشی ویژه‌ای که کانون پتنت برگزار خواهد نمود، شرکت نموده تا با مفاهیم اولیه در حوزه‌ی پتنت آشنا گردد. پس از اتمام این دوره، عملکرد دفتر مرکز ذی‌ربط، به مدت 9 ماه توسط کانون پتنت مورد پایش و سنجش قرار می‌گیرد و در صورتی که محرز گردد دفتر ذیربط توانمندی انجام مسئولیت‌های ذکر شده در ماده‌ی 3 را ندارد، کانون پتنت طی نامه‌ی رسمی همکاری خود را با آن دفتر قطع خواهد نمود.
تبصره‌ی 5: در صورتی که مسئول دفتر، قصد استعفا و یا واگذاری مسئولیت به غیر را داشته باشد باید مراتب را با ذکر دلایل و مستندات لازم حداقل 1 ماه قبل به مرکز ذی‌ربط و کانون پتنت ایران اطلاع داده و مرکز ذی‌ربط نیز موظف است طی یک نامه‌ی رسمی فرد جدید را ظرف مدت حداکثر 1 ماه از تاریخ پایان فعالیت فرد پیشین برای مسئولیت دفتر معرفی نماید.
تبصره‌ی 6: با درخواست مراکزی که در وهله‌ی اول مورد تایید قرار نگرفته‌اند، در صورتی موافقت می‌گردد که تعداد درخواست‌های ثبت اختراع آن‌ها که تاییدیه‌ی کانون را دریافت نموده‌اند، به حد قابل قبولی برسد.

ماده‌ی 6: طبقه‌بندی دفاتر همکار
در راستای افزایش رقابت‌پذیری و کارآمدی، دفاتر همکار پس از گذشت یک دوره‌ی زمانی مشخص از شروع همکاری به شرح ذیل طبقه‌بندی می‌شوند:
 • دفاتر نوآور-سطح الف: دفاتری هستند که به طور متوسط در سال حداقل 5 درخواست ثبت اختراع آن‌ها به تایید کانون پتنت می‌رسد.
 • دفاتر نوآور-سطح ب: دفاتری هستند که به طور متوسط در سال حداقل 3 درخواست ثبت اختراع آن‌ها به تایید کانون پتنت می‌رسد.
 • دفاتر نوآور-سطح ج: دفاتری هستند که حداقل 1 درخواست ثبت اختراع آن‌ها به تایید کانون پتنت رسیده است.
 • دفاتر فعال: دفاتری هستند که هر چند در کارنامه‌ی کاری خود درخواست ثبت اختراع مورد تایید کانون را ندارند؛ اما در حوزه‌ی ترویج مالکیت فکری، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و راهنمایی مخترعین، فعالیت‌های قابل قبولی دارند.
 • دفاتر غیرفعال: دفاتری هستند که در هیچ یک از دسته‌های فوق قرار نمی‌گیرند و در عمل هیچ‌گونه فعالیت قابل قبولی ندارند و متعاقبا کانون پتنت طی نامه‌ی رسمی همکاری خود را با این دفاتر قطع خواهد نمود.
تبصره‌ی 7: دفاتر همکار کانون پتنت بسته به فعالیت خود، مشمول حمایت‌های متفاوت کانون پتنت در برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی خواهند شد.
تبصره‌ی 8: فعال بودن یک دفتر با توجه به پتانسیل آن مرکز یا دانشگاه سنجیده می‌شود.

ماده‌ی 7: حمایت‌های تشویقی
کانون پتنت ایران در قالب حمایت از دفا‌تر همکار، به مسئولین دفاتر به ازای هر درخواست که مورد تایید کانون باشد، مبلغ 10.000.000 ریال (معادل یک میلیون تومان) به عنوان تشویقی پرداخت می‌نماید.
تبصره‌ی 9: دفا‌تر مالکیت فکری در ارسال درخواست‌های ثبت اختراع محدودیتی از نظر تعداد و موضوع اختراع ندارند.
تبصره‌ی 10: پرداخت وجه تشویقی به مسئول دفتر منوط به پیگیری او تا پایان انعقاد قرارداد بین متقاضی و کانون پتنت به منظور پرداخت 10 درصد از هزینه‌های ثبت توسط متقاضی به کانون است.

ماده‌ی 8: مراحل ارسال درخواست ثبت اختراع توسط مسئول دفتر
 • مراجعه‌ی مسئول دفتر به سایت www.patentoffice.ir و ورود به بخش دفاتر جهت ورود به سامانه‌ی پرتال
 • آغاز فرآیند ارسال درخواست ثبت اختراع از طریق سامانه‌ی پرتال
 • بررسی شکلی اطلاعات، مدارک و مستندات ارسالی از سوی متقاضی توسط مسئول واحد ثبت اخترعات خارجی در کانون پتنت ایران
 • اطلاع‌رسانی به مسئول دفتر در خصوص تکمیل و رفع نواقص (در صورت نیاز)
 • بررسی جامع درخواست در کمیته تخصصی مربوطه و تصمیم‌گیری نهایی
 • اعلام نتیجه‌ی نهایی به مسئول دفتر (رد یا تایید قابلیت ثبت اختراع)
 • انعقاد قرارداد بین متقاضی و کانون پتنت در صورت تایید درخواست جهت پرداخت 10 درصد
 • پرداخت حمایت تشویقی به مسئول دفتر همکار در صورت تایید درخواست

ماده‌ی 9: این آیین‌نامه در 1 مقدمه و 9 ماده و 10 تبصره، در تاریخ 6/6/96 به تأیید کمیته‌ی اجرایی کانون پتنت ایران رسید و از همان تاریخ قابل اجرا می‌باشد.