آیین‎نامه حمایت از دفاتر همکار کانون
آیین‎نامه حمایت از دفاتر همکار کانون پتنت ایران در مراکز نوآور
نسخه  1/1
مقدمه
«کانون پتنت ایران»، به‌عنوان واحد همکار معاونت علمی و فناوری ریاست‎جمهوری و یک نهاد سیاست‌گذار، مأموریت دارد تا با تمرکز بر مؤسسات علمی و پژوهشی و مراکز نوآور به‌عنوان نیروی پیشران نوآوری کشور، ضمن حمایت از دستاوردهای فکری آن‌ها در قالب ثبت اختراع در ادارات ثبت اختراع معتبر جهان، آن‌ها را با اهمیت و ضرورت پتنت (ثبت اختراع) آشنا سازد تا از یک جهت جایگاه کشور را در کسب شاخصه‌های نوآوری و مالکیت فکری ارتقا داده و از طرف دیگر زمینه‎های لازم را برای تشکیل دفاتر انتقال فناوری در راستای درآمدزایی برای دانشگاه‎ها و ورود آن‌ها به دانشگاه‎های نسل سوم فراهم نماید.
بر همین اساس کانون پتنت ایران از طریق همکاری با نهادهای علمی و پژوهشی و شرکت‌های نوآور کشور، در قالب تشکیل دفاتر همکار و با رعایت مفاد این آیین‌نامه، اقدام به حمایت از این دفاتر می‌نماید.

ماده‌ 1: مخاطبین
مراکز و مؤسسات نوآوری که مخاطب این آیین‌نامه هستند، عبارتند از:
 • مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها؛
 • پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها؛
 • پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد؛
 • شهرک‌های علمی و تحقیقاتی.

ماده 2: تعریف دفاتر همکار
دفاتری که می‌توانند درخواست خود را برای همکاری با کانون ارسال نمایند عبارتند از:
 • دفاتر ثبت اختراعات و ابداعات؛
 • دفاتر مالکیت فکری؛
 • دفاتر حقوق فناوری؛
 • دفاتر ارتباط با صنعت؛
 • دفاتر انتقال فناوری و تجاری‌سازی؛
 • دفاتری که ماهیتاً، مشابه دفاتر فوق هستند.

ماده‌ 3: مدارک مورد نیاز برای همکاری
مراکز متقاضی همکاری، لازم است مدارک ذیل را از طریق شماره‌ دورنگار، 89777134-021 و یا رایانامه‌ی tlo@patentoffice.ir برای کانون پتنت ایران ارسال نمایند:
 • اعلام درخواست همکاری با کانون پتنت ایران و معرفی مسئول دفتر همکاری به همراه مشخصات تماس ایشان (شماره تلفن و رایانامه) طی یک نامه رسمی خطاب به مدیر کانون (آقای مهدی ضیغمی)؛
 • رزومه مسئول معرفی‌شده برای واحد درخواست‌دهنده؛
 • آخرین قرارداد همکاری مسئول معرفی‌شده با مرکز درخواست دهنده؛
 • لیست اعضای هیئت‌علمی مرکز درخواست دهنده و رتبه‌ی آن‌ها؛
 • تعداد مقالات انتشاریافته‌ی مرکز مذکور در سالی که درخواست همکاری ارسال شده است؛
 • لیست مجلاتی که مقالات مذکور در آن‌ها انتشار یافته‌اند؛
 • تعداد دانشجویان در حال تحصیل و یا فارغ‌التحصیل مرکز در مقطع دکترا؛
 • تعداد دانشجویان در حال تحصیل مرکز در دوره‌ی پسادکتری؛
 • تعداد اختراعات به ثبت رسیده توسط آن مرکز در داخل و خارج کشور؛
 • مشخصات شرکت‌های بهره‌بردار از خدمات مرکز ذی‌ربط در صورت وجود ارتباط فی‎مابین (مختص شهرک‎های علمی تحقیقاتی و پارک‎های علمی و فناوری)
تبصره‌ 1: مسئول معرفی‌شده باید حداقل دارای مدرک کارشناسی باشد.
تبصره 2: درصورتی‌که درخواست همکاری در ابتدای سال تنظیم شده باشد، تعداد مقالات انتشاریافته‌ی مرکز، در پیش از سالی که درخواست ارائه شده است، مد نظر قرار می‌گیرد.

ماده 4: شرایط همکاری
مدارک ارسال شده از سوی مرکز متقاضی، توسط کانون پتنت ایران ارزیابی شده و در صورت تأیید، طی یک نامه رسمی، موافقت کانون به دفتر همکار ارسال خواهد شد؛ مسئول مربوطه پس از دریافت نامه، بایستی بر اساس موارد زیر اقدامات لازم را انجام دهد:
 • پس از تأیید درخواست از طرف کانون با نماینده معرفی‌شده قرارداد عدم افشا و پایبندی به قوانین کانون بسته خواهد شد؛
 • نماینده معرفی‌شده بایستی در سامانه کانون پتنت ایران ثبت‌نام نموده و اطلاعات خود را تکمیل نماید.
 • نماینده معرفی‌شده، موظف است طی 6 ماه پس از تکمیل ثبت‌نام و دریافت بسته آموزشی مجازی از سوی کانون، یک دوره آموزشی با هدف آشنایی با موضوع مالکیت فکری و پتنت، برای اساتید، دانشجویان و پژوهشگران مرکز ذی‌ربط برگزار نماید. 
تبصره 3: حضور نماینده معرفی‌شده در دوره آموزشی مذکور جهت همکاری با کانون پتنت ایران، الزامی است.
 • نماینده معرفی‌شده موظف است طی این 6 ماه، حداقل یک درخواست تأیید شده در بررسی شکلی ارسال نماید.
 • نماینده معرفی‌شده ملزم است که در دوره‎های آموزشی‎ که از سوی کانون برگزار می‎شود، شرکت نماید. در غیر این صورت و بر اساس ضوابط کانون، همکاری با مرکز مذکور قطع خواهد شد.
 • نماینده معرفی‌شده موظف است بعد از شرکت در دوره‎های آموزشی کانون پتنت ایران، طی یک سال حداقل یک درخواست تأیید شده در بررسی ماهوی ارسال نماید.
 • عملکرد دفتر مرکز ذی‌ربط، پس از یک سال از زمان شرکت در دوره آموزشی تخصصی کانون توسط کانون پتنت مورد پایش و سنجش قرار می‌گیرد و درصورتی‌که محرز گردد دفتر ذی‌ربط، توانمندی انجام مسئولیت‌های ذکر شده در ماده ‌5 را ندارد، کانون پتنت طی نامه‌ی رسمی به ریاست مرکز مربوطه، مرکز مذکور را از گروه دفاتر فعال حذف می‌نماید. 
تبصره 4: درصورتی‌که که مرکز مذکور همچنان علاقه‌مند به همکاری با کانون باشد، باید حداقل یک درخواست اختراع تأیید شده ماهوی داشته باشد، تا دوباره بتواند از خدمات کانون بهره‎مند گردد.
تبصره‌ 5: درصورتی‌که مسئول دفتر، قصد استعفا و یا واگذاری مسئولیت به غیر را داشته باشد باید مراتب را با ذکر دلایل و مستندات لازم، حداقل ماه قبل به مرکز ذی‌ربط و کانون پتنت ایران اطلاع داده و مرکز ذی‌ربط نیز موظف است، طی یک نامه‌ی رسمی فرد جدید را ظرف مدت حداکثر ماه از تاریخ پایان فعالیت فرد پیشین به کانون پتنت ایران معرفی نماید.
تبصره‌ 6: با درخواست مراکزی که در وهله‌ی اول جهت همکاری مورد موافقت قرار نگرفته‌اند، در صورتی موافقت می‌گردد که تعداد درخواست‌های ثبت اختراع مرکز آن‌ها که تأییدیه‌ی کانون را دریافت نموده‌اند، به حد قابل قبولی برسد.

ماده‌ 5: شرح وظایف دفاتر همکار
وظایفی که برای دفاتر همکار قابل تعریف است، عبارتند از:
الف- فعالیت‌های ترویجی و آموزشی که شامل موارد ذیل است:
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌ی مالکیت فکری و پتنت در مرکز ذی‌ربط مشروط به اخذ تأییدیه از کانون پتنت ایران؛
 • معرفی کانون پتنت ایران به اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و پژوهشگران مرکز ذی‌ربط، از طریق توزیع بروشور، کاتالوگ و شرکت در جلسات دفاع دانشجویان و شورای پژوهشی مراکز آموزش عالی؛
 • برگزاری جلسات مشاوره با اساتید، دانشجویان و پژوهشگران مرکز ذی‌ربط، جهت تشویق آن‌ها به ثبت اختراع در ادارات ثبت اختراع معتبر جهان از طریق کانون؛
ب- جذب مخترعین و پژوهشگران مرکز ذی‌ربط جهت ارسال درخواست‌های ثبت اختراع به کانون پتنت ایران؛ (مخترعین با مراجعه به دفاتر همکار و ارائه‌ی مستندات خود به مسئولین دفاتر، اختراع خود را افشا نموده و مسئولین دفاتر نیز با ارزیابی اولیه‌ درخواست که بیشتر مبتنی بر بررسی شکلی و دریافت مستندات لازم است، اطلاعات اختراع را در صورت احراز شرایط لازم از طریق سامانه‌ی ثبت درخواست که بر روی وبگاه کانون (patentoffice.ir) قرار دارد، برای کانون پتنت ارسال می‌نمایند.

تبصره 7: نماینده معرفی‌شده بایستی جهت رفع نواقص اعلام شده از سوی کارشناس کانون به مخترعین و ارسال به‌موقع آن‌ها، پیگیری لازم را انجام دهد.

ج- مسئولین دفاتر همکار موظفند گزارش عملکرد خود به همراه مشکلات موجود را در پایان هر سال از طریق رایانامه‌ی tlo@patentoffice.ir برای کانون پتنت ایران ارسال نمایند.

ماده‌ 6: طبقه‌بندی دفاتر همکار
در راستای افزایش رقابت‌پذیری و کارآمدی، دفاتر همکار پس از گذشت یک دوره‌ی زمانی مشخص از شروع همکاری و بر اساس معیارهای کانون پتنت ایران، به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
 • دفاتر نوآور- سطح الف: دفاتری هستند که به‌طور متوسط امتیاز بالای 60 را کسب نمایند.
 • دفاتر نوآور- سطح ب: دفاتری هستند که به‌طور متوسط امتیاز بین 20 تا 60 را کسب نمایند.
 • دفاتر نوآور- سطح ج: دفاتری هستند که امتیاز بین  تا 20 را کسب نمایند.
 • دفاتر فعال: دفاتری هستند که هرچند در کارنامه‌ کاری خود، درخواست ثبت اختراع مورد تأیید کانون را ندارند، اما در حوزه‌ ترویج مالکیت فکری، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و راهنمایی مخترعین، فعالیت‌های قابل قبولی داشته و امتیاز بین تا را کسب خواهند نمود.
 • دفاتر غیرفعال: دفاتری هستند که در هیچ‌یک از دسته‌های فوق قرار نمی‌گیرند و در عمل هیچ‌گونه فعالیت قابل قبولی انجام نداده‎اند، کانون پتنت ایران طی نامه‌‎ای رسمی، همکاری خود را با این دفاتر قطع خواهد نمود.
تبصره 8: به دفاتری که امتیاز کمتر از دریافت نموده‎اند در نامه‎ای رسمی مهلت ماهه داده می‎شود تا بتوانند خود را به سطح دفاتر فعال برسانند، در غیر این صورت نامه لغو همکاری برای آن‌ها ارسال خواهد شد.
تبصره‌ 9: دفاتر همکار کانون پتنت بسته به فعالیت خود، مشمول حمایت‌های متفاوت کانون پتنت در برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی خواهند شد.

ماده‌ 7: حمایت‌های تشویقی
کانون پتنت ایران در قالب حمایت از دفا‌تر همکار، به مسئولین دفاتر به ازای هر درخواستی که مورد تأیید در بررسی ماهوی کانون باشد، مبلغ 10.000.000 ریال (معادل یک میلیون تومان) به‌عنوان تشویقی پرداخت خواهد نمود.
الف) دفا‌تر همکار در ارسال درخواست‌های ثبت اختراع باید بر اساس ماده آیین‎نامه حمایتی ثبت اختراع خارجی در کانون پتنت ایران، که بر روی وبگاه کانون قرار گرفته است عمل نمایند.
ب) پرداخت وجه تشویقی به مسئول دفاتر، منوط به 1- پیگیری نماینده تا پایان انعقاد قرارداد بین متقاضی و کانون پتنت به منظور پرداخت سهم مخترع از هزینه‌های ثبت توسط متقاضی یا 2- ارسال تعهد نامه از طرف مرکز ارسال‌کننده(دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و...) یا مخترع مبنی بر تضمین پرداخت سهم مخترع به کانون است.

تبصره 10: انعقاد قرارداد منوط به رفع نواقص و پرداخت سهم مخترعین است.

ماده 8: مراحل ارسال و بررسی درخواست ثبت اختراع
 • ثبت‌نام تمامی مخترعین در سامانه کانون پتنت ایران در صورتی که پیش از این در سامانه ثبت نشده باشند.؛
 • مراجعه مسئول دفتر به سایت www.patentoffice.ir جهت ارسال درخواست از طریق بخش دفاتر همکار؛
 • بررسی شکلی اختراع ارسال شده توسط مسئول مربوطه در کانون؛
 • اطلاع‌رسانی به مسئول دفتر در خصوص تکمیل و رفع نواقص؛
 • بررسی ماهوی درخواست در کمیته تخصصی؛ 
 • اعلام نتیجه نهایی به مسئول دفتر؛ 
 • انعقاد قرارداد بین متقاضی و کانون پتنت در صورت تأیید درخواست جهت پرداخت سهم مخترعین؛ 
 • پرداخت حمایت تشویقی به مسئول دفتر همکار. 

ماده 9: این آیین‌نامه در مقدمه، 8 ماده و 10 تبصره، در تاریخ 10/10/96 به تأیید کمیته‌ی اجرایی کانون پتنت ایران رسید و از همان تاریخ قابل اجرا می‌باشد.