کارگاه آموزشی

حمایت قانونی از فناوری‌های کاربردی، پیش از ورود به بازارهای جهانی موضوع مهمی است که به مخترعان کشورمان کمک نموده تا از نتایج مادی ایده‌های خود بهره‌مند شوند و حرکت جامعه به سمت نوآوری سوق داده شود. یکی از الزامات برای دستیابی به این اهداف، آگاهی مخترعان و نوآوران با مباحث حوزه مالکیت فکری است.

کانون پتنت ایران با فراهم‌سازی زمینه‌های آموزش با کیفیت مطلوب در تمام نقاط کشور، سعی دارد تا آگاهی در زمینه ثبت اختراع و قوانین مرتبط با آن را افزایش دهد. از این رو با طراحی دوره‌های آموزشی کاربردی، تعیین عناوین آموزشی مرتبط، تدوین سرفصل‌های مناسب و شناسایی اساتید با تجربه و بهره‌گیری از ایشان، زمینه‌های افزایش آگاهی عمومی و تخصصی در این حوزه را فراهم می‌‌نماید.

عناوین کارگاه های مورد حمایت کانون پتنت عبارتند از:

  • کارگاه مقدماتی آموزش مالکیت فکری
  • کارگاه پیشرفته آموزش مالکیت فکری
  • اصول کسب‌وکار مبتنی بر پتنت در بازارهای بین‌المللی
  • بررسی ثبت اختراعات حوزه سلامت
  • آموزش ثبت اختراعات در ایران