مالکیت فکری برای همه

play_arrow
رایگان ثبت نام در دوره
access_time این دوره تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ فعال است.
با قبولی در آزمون دوره، گواهینامه دریافت خواهید کرد.
timer آزمون هماهنگ این دوره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ برگزار خواهد شد.
timelapse مدت زمان دوره حدود ۱۰ ساعت

آنچه در این دوره خواهید آموخت

این دوره با هدف " اشاعه باور امکان خلق ثروت از مالکیت فکری در تمامی اقشار جامعه" طراحی شده است. طی این دوره از طریق محتواهای چند رسانه ای به بیان اهمیت مالکیت فکری و تعریف آن خواهیم پرداخت و اقسام اصلی مالکیت فکری را معرفی خواهیم کرد. همچنین با هدف انگیزه بخشی به تمامی اقشار جامعه نمونه هایی از افرادی را معرفی خواهیم کرد که جزیی از ساختار شرکت ها و دانشگاه هایی بزرگ نبوده اما توانسته اند از نظام مالکیت فکری بهره مند شود و از دارایی فکری خود خلق ثروت کنند.

آنچه در پایان این دوره خواهید آموخت:

  •  آشنایی با مفهوم مالکیت و اهمیت آن
  • آشنایی با اقسام اصلی مالکیت فکری
  • آشنایی با توافقات مهم مربوط به مالکیت فکری
  • آگاهی از داستان موفقیت ها و شکست های صاحبان دارایی های فکری

 

سرفصل های آموزشی