بیشتر بدانید ...

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

مروری بر الزامات ثبت پتنت

تبدیل یک دستاورد به اختراع، در هر کشوری نیازمند بررسی اداره ثبت اختراع آن کشور به صورت مجزا بوده و تنها در صورت داشتن شرایطی مشخص که در قوانین آن کشور ذکر شده است، گواهی ثبت اختراع یا پتنت به آن اعطا می ­گردد.

هر چند کشورها از نظر نظام اجرایی و مصادیق، دارای روش‌­نامه‌های متفاوتی هستند، اما چارچوب آن، توسط معاهدات بین‌المللی که کشورهای مختلف در آن عضو می‌باشند، تعیین شده است. مهمترین معاهده بین‌المللی در مورد ثبت اختراع، معاهده پاریس است که اکنون تقریباً همه کشورهای دنیا عضو آن بوده و بر اساس چارچوب‌های تعریف شده در آن، قوانین داخلی خود را در حوزه بررسی اختراعات تنظیم نموده‌اند.

شرایط احراز پتنت را می­‌توان به دو دسته اصلی شرایط ماهوی و شرایط رسمی طبقه‌بندی نمود. 

 

شرایط ماهوی:

برخی از شرایط لازم برای پتنت شدن یک اختراع، مربوط به ویژگی‌های آن اختراع است، که این شروط "شرایط اساسی" هم نامیده می‌شوند و معمولاً اصطلاح «Patentability»، منعکس کننده این شرایط است. این الزامات، به صورت کلی شامل موارد زیر می‌باشند: 

  • موضوع مناسب قابل ثبت (که حدود آن در قوانین هر کشور ذکر شده است)؛
  • دارا بودن کاربرد صنعتی یا سودمند بودن؛
  • نوآوری؛
  • دارا بودن گام ابتکاری یا عدم بدیهی بودن؛

 

شرایط رسمی:

علاوه بر شرایط ماهوی اختراع، هر اداره ثبت اختراع، بر اساس الزامات شکلی خود، شرایطی را برای بررسی درخواست اختراع، تعیین می‌نماید. این شرایط به صورت کلی عبارتند از:

  • افشای کامل؛
  • رعایت حق تقدم؛
  • اختراع واحد؛

در واقع، شرایط ماهوی به ذات درخواست ثبت اختراع بر می‌گردد؛ اما شرایط رسمی، شرایطی است که چارچوب آن را هر اداره ثبت اختراع بر اساس روش کاری خود تعیین می‌نماید. 

آیا این مطلب برای شما مفید بوده است؟ بلی خیر