رویدادهای پیش‌روی مالکیت فکری

جستجوی ساختار شیمیایی در «PATENTSCOPE»
وبینار جستجوی ساختار شیمیایی در «PATENTSCOPE»
در این وبینار، ویژگی به نسبت جدید «PATENTSCOPE» به نام «جستجوی ساختارهای شیمیایی» معرفی می‌گردد. این قابلیت با هدف جستجو و شناسایی نام ترکیبات شیمیایی موجود در اسناد پتنت و ساختارهای تصویر شده در...
تاریخ برگزاری ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
حوزه‌های رویداد جستجوی پتنت
هوش مصنوعی: رمزگشایی از IP
کنفرانس هوش مصنوعی: رمزگشایی از IP
این کنفرانس، به بررسی کاربرد فناوری هوش مصنوعی در سیستم‌های مالکیت فکری پرداخته و برخی از مهم‌ترین تغییرات احتمالی برای تسهیل و گسترش روند فعلی را بیان می‌کند.
تاریخ برگزاری ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
محل برگزاری انگلستان انگلستان - لندن
حوزه‌های رویداد مالکیت فکری
مروری بر کپی‌رایت و نقش آن در فضای کسب‌وکار
وبینار مروری بر کپی‌رایت و نقش آن در فضای کسب‌وکار
در این وبینار، مفاهیم اولیه کپی‌رایت، نظیر مدت حفاظت از آثار و شرایط بهره‌مندی از آن، با تمرکز بر به‌کارگیری کپی‌رایت در فضای کسب‌وکار، ارائه خواهد شد.
تاریخ برگزاری ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
حوزه‌های رویداد کپی‌رایت
چگونگی خواندن، ذخیره‌سازی و به اشتراک‌گذاری نتایج جستجو در پایگاه داده جهانی طراحی
وبینار چگونگی خواندن، ذخیره‌سازی و به اشتراک‌گذاری نتایج جستجو در پایگاه داده جهانی طراحی
در این وبینار، روش‌های مختلف نمایش نتایج حاصل از جستجوی طراحی‌های صنعتی در پایگاه «Global Design Database» وایپو تشریح شده و نحوه ذخیره‌سازی و به اشتراک‌گذاری آن‌ها، ارائه می‌گردد.
تاریخ برگزاری ۰۴ تیر ۱۳۹۸
حوزه‌های رویداد جستجوی طراحی‎های صنعتی
مروری بر جستجوی طراحی‌های صنعتی
وبینار مروری بر جستجوی طراحی‌های صنعتی
در این وبینار، اصول اولیه ثبت و حفاظت از طراحی‌ها و نیز، نحوه استفاده از پایگاه‌های داده آنلاین برای جستجوی آن‌ها ارائه خواهد شد.
تاریخ برگزاری ۰۴ تیر ۱۳۹۸
حوزه‌های رویداد جستجوی طراحی‎های صنعتی
جستجوی تصاویر در پایگاه داده جهانی برند
وبینار جستجوی تصاویر در پایگاه داده جهانی برند
در این وبینار، با اصول جستجوی تصاویر در پایگاه داده «Global Brand Database» آشنا شده و متخصصین وایپو، مهم‌ترین ویژگی‌ها و ابزارهای لازم برای این کار را به مخاطبین می‌آموزند.
تاریخ برگزاری ۲۵ تیر ۱۳۹۸
حوزه‌های رویداد جستجوی علائم تجاری
چگونه می‌توانید نتایج جستجوی در «PATENTSCOPE» را بخوانیم؟
وبینار چگونه می‌توانید نتایج جستجوی در «PATENTSCOPE» را بخوانیم؟
در این وبینار، نحوه خواندن و استفاده از نتایج جستجو در پایگاه داده «PATENTSCOPE»، برای علاقه‌مندان حوزه ثبت اختراع، ارائه می‌گردد.
تاریخ برگزاری ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
حوزه‌های رویداد جستجوی پتنت
چگونگی خواندن، ذخیره‌سازی و به اشتراک‌گذاری نتایج جستجو در پایگاه جهانی داده برندها
وبینار چگونگی خواندن، ذخیره‌سازی و به اشتراک‌گذاری نتایج جستجو در پایگاه جهانی داده برندها
در این وبینار، روش‌های مختلف نمایش نتایج حاصل از جستجوی نشان‌های تجاری در پایگاه داده نشان‌های تجاری وایپو، تشریح شده و نحوه ذخیره‌سازی و به اشتراک‌گذاری آن‌ها نیز ارائه می‌گردد.
تاریخ برگزاری ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
حوزه‌های رویداد جستجوی علائم تجاری
جستجوی پتنت‌های به زبان‌های دیگر در پایگاه «PATENTSCOPE»
وبینار جستجوی پتنت‌های به زبان‌های دیگر در پایگاه «PATENTSCOPE»
در این وبینار، ابزار ترجمه متقابل «CLIR» برای جستجوی اسناد پتنت در پایگاه داده «PATENTSCOPE»، معرفی می‌گردد.
تاریخ برگزاری ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
حوزه‌های رویداد جستجوی پتنت
چگونگی خواندن، ذخیره‌سازی و به اشتراک‌گذاری نتایج جستجو در پایگاه داده جهانی طراحی
وبینار چگونگی خواندن، ذخیره‌سازی و به اشتراک‌گذاری نتایج جستجو در پایگاه داده جهانی طراحی
در این وبینار، روش‌های مختلف نمایش نتایج حاصل از جستجوی طراحی‌های صنعتی در پایگاه «Global Design Database» وایپو تشریح شده و نحوه ذخیره‌سازی و به اشتراک‌گذاری آن‌ها، ارائه می‌گردد.
تاریخ برگزاری ۰۵ شهریور ۱۳۹۸
حوزه‌های رویداد جستجوی طراحی‎های صنعتی