رویدادهای پیش‌روی مالکیت فکری

مروری بر پایگاه داده جهانی طراحی
وبینار

مروری بر پایگاه داده جهانی طراحی

در این وبینار، مروری اجمالی بر پایگاه داده طراحی‌های صنعتی وایپو انجام گرفته و مخاطبین با اصول و مبانی جستجو در این پایگاه داده، آشنا خواهند شد. جستجو در این پایگاه، به شما کمک می‌کند تا امکان...

تاریخ برگزاری

۰۴ بهمن ۱۳۹۸

حوزه‌های رویداد

جستجوی طراحی‎های صنعتی
تجاری‌سازی و صدور مجوز بهره‌برداری از «IP»
وبینار

تجاری‌سازی و صدور مجوز بهره‌برداری از «IP»

در این وبینار، یک مرور کلی از جنبه‌های کلیدی صدور مجوز بهره‌برداری از حقوق مالکیت فکری، به‌ویژه مذاکرات صدور مجوز ارائه می‌گردد.

تاریخ برگزاری

۱۶ بهمن ۱۳۹۸

حوزه‌های رویداد

تجاری‌سازی
آموزش مقدماتی «PATENTSCOPE»
وبینار

آموزش مقدماتی «PATENTSCOPE»

در این وبینار، روش‌ها و تکنیک‌های مقدماتی جستجو در پایگاه داده «PATENTSCOPE»، از سوی وایپو ارائه می‌گردد.

تاریخ برگزاری

۲۹ بهمن ۱۳۹۸

حوزه‌های رویداد

جستجوی پتنت
نشان‌های جغرافیایی
وبینار

نشان‌های جغرافیایی

در این وبینار، یک مرور کلی بر حفاظت از نشانه‎های جغرافیایی صورت می‌گیرد.

تاریخ برگزاری

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

حوزه‌های رویداد

نشان‌های جغرافیایی
آموزش مقدماتی «PATENTSCOPE»
وبینار

آموزش مقدماتی «PATENTSCOPE»

در این وبینار، روش‌ها و تکنیک‌های مقدماتی جستجو در پایگاه داده «PATENTSCOPE»، از سوی وایپو ارائه می‌گردد.

تاریخ برگزاری

۰۱ اسفند ۱۳۹۸

حوزه‌های رویداد

جستجوی پتنت
جستجوی عملی در پایگاه جهانی طراحی صنعتی
وبینار

جستجوی عملی در پایگاه جهانی طراحی صنعتی

در این وبینار، چگونگی جستجو در پایگاه داده طراحی‌های صنعتی وایپو را خواهید آموخت. جستجوی کارآمد به شما کمک می‌کند تا امکان دسترسی بهینه به بیش از ده میلیون طراحی صنعتی موجود در این پایگاه را داشته...

تاریخ برگزاری

۰۸ اسفند ۱۳۹۸

حوزه‌های رویداد

جستجوی طراحی‎های صنعتی
آموزش پیشرفته «PATENTSCOPE»
وبینار

آموزش پیشرفته «PATENTSCOPE»

در این وبینار، روش‌ها و تکنیک‌های پیشرفته جستجو در پایگاه داده «PATENTSCOPE»، از سوی وایپو ارائه می‌گردد. در این راستا، آشنایی مقدماتی مخاطبین با ثبت اختراع و نیز، پایگاه پتنت وایپو، الزامی است.

تاریخ برگزاری

۲۰ اسفند ۱۳۹۸

حوزه‌های رویداد

جستجوی پتنت
انتقال فناوری
وبینار

انتقال فناوری

در این وبینار، مخاطبین با ابعاد و جنبه‌های گوناگون انتقال فناوری آشنا می‌شوند.

تاریخ برگزاری

۲۱ اسفند ۱۳۹۸

حوزه‌های رویداد

تجاری‌سازی
آموزش پیشرفته «PATENTSCOPE»
وبینار

آموزش پیشرفته «PATENTSCOPE»

در این وبینار، روش‌ها و تکنیک‌های پیشرفته جستجو در پایگاه داده «PATENTSCOPE»، از سوی وایپو ارائه می‌گردد. در این راستا، آشنایی مقدماتی مخاطبین با ثبت اختراع و نیز، پایگاه پتنت وایپو، الزامی است.

تاریخ برگزاری

۲۲ اسفند ۱۳۹۸

حوزه‌های رویداد

جستجوی پتنت
چگونگی خواندن، ذخیره‌سازی و به اشتراک‌گذاری نتایج جستجو در پایگاه داده جهانی طراحی
وبینار

چگونگی خواندن، ذخیره‌سازی و به اشتراک‌گذاری نتایج جستجو در پایگاه داده جهانی طراحی

در این وبینار، روش‌های مختلف نمایش نتایج حاصل از جستجوی طراحی‌های صنعتی در پایگاه «Global Design Database» وایپو تشریح شده و نحوه ذخیره‌سازی و به اشتراک‌گذاری آن‌ها، ارائه می‌گردد.

تاریخ برگزاری

۰۱ فروردین ۱۳۹۹

حوزه‌های رویداد

جستجوی طراحی‎های صنعتی