مقدمه‌ای بر ثبت و حفاظت از «IP» در هند

در این وبینار، مراحل ثبت درخواست و سایر اقدامات مرتبط با حفاظت از دارایی‌های فکری در هند، به‌طور اجمالی تشریح می‌گردد. هزینه‌های تشکیل پرونده، دلایل اهمیت ثبت «IP» در هند و مزایای آن و نیز روش‌های ارسال درخواست، از مواردی است که در این وبینار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

مالکیت فکری

مرکز / مراکز برگزارکننده

PatSnap

برنامه زمانی

۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰