اطلاعات پتنت اروپایی و طبقه‌بندی «CPC»

«Linked Data» که به وب معنایی (Semantic Web) نیز شناخته می‌شود، فرمتی از داده‌ها است که ترکیب داده و اطلاعات از حوزه‌ها و منابع مختلف را آسان‌تر می‌سازد. در این وبینار، معرفی کوتاهی پیرامون این مفهوم صورت گرفته و داده‌های مرتبط با پتنت‌های به ثبت رسیده در دفتر ثبت اختراع اروپا (EPO) از این منظر، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

ثبت اختراع

مرکز / مراکز برگزارکننده

EPO, Patent Information Promotion & Training

برنامه زمانی

۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰