چشم‌انداز پتنت در سیستم ایمن درمانی «CAR T-cell»

ایمن درمانی از طریق «CAR T-cell»، با استقبال چشمگیر مردم مواجه شده که علت عمده آن، پاسخ‌های درمانی مناسب برای بیماری‌هایی است که درمان‌های دیگر برای آن‌ها اثرگذار نبوده است. در این وبینار،  فعالیت مخترعین و نوآوران در توسعه این روش درمانی و همچنین، مناطق فعال در این زمینه و شبکه‌های همکاری فناورانه مربوطه بررسی و معرفی می‌شود. گفتنی است که تعداد قابل‌توجه مخترعین این حوزه و افزایش مستمر آن‌ها، سرمایه‌گذاری‌های گسترده در فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای در این حوزه از فناوری درمانی را نشان می‌دهد.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

تحلیل پتنت

مرکز / مراکز برگزارکننده

EPO, Patent Information Promotion & Training

برنامه زمانی

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰