چشم‌انداز پتنت در فناوری سنجش و اندازه‌گیری کوانتومی

این وبینار، به تحلیل و ارزیابی فعالیت‌های ثبت اختراع در حوزه اندازه‌گیری کوانتومی نسل دوم و دستگاه‌های سنجش کوانتومی می‌پردازد. بخش بزرگی از پتنت‌های به ثبت رسیده در این حوزه، متعلق به دانشگاه‌ها بوده که تأیید می‌کند، دانش و تمرکز تحقیقاتی در سنجش کوانتومی، هنوز هم در مؤسسات تحقیقاتی قرار دارد.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

تحلیل پتنت

مرکز / مراکز برگزارکننده

EPO, Patent Information Promotion & Training

برنامه زمانی

۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰