تمدید اعتبار پتنت‌های دارویی در آسیا، اروپا و آمریکا؛ بخش اول: اروپا و آمریکا

از زمان تصویب قانون «Hatch-Waxman» در آمریکا در سال ۱۹۸۴ میلادی، بسیاری از کشورها به تصویب قوانینی برای گسترش حفاظت از پتنت‌های دارویی به‌عنوان جبران هزینه‌های سنگین تحقیق و توسعه پرداخته‌اند. این قوانین که تولید داروهای عمومی پس از اتمام زمان حفاظت را تسهیل می‌کنند، در این وبینار مورد بررسی قرار می‌گیرند. هدف اصلی، بررسی و مقایسه وضعیت تمدید اعتبار پتنت‌های دارویی در آمریکا، اروپا و آسیا است که در وبینار حاضر، آمریکا و اروپا مدنظر خواهند بود.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

ثبت اختراع

مرکز / مراکز برگزارکننده

EPO, Patent Information Promotion & Training

برنامه زمانی

۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۱۷:۳۰ ۱۸:۴۵