دسترسی به تصمیمات و آرای دادگاه‌های ثبت اختراع در اروپا از طریق «ECLI»

یکی از موضوعات مهم و کلیدی پیرامون ثبت اختراع و حفاظت از دارایی‌های فکری ثبت شده در سیستم پتنت، مواجهه با دعاوی حقوقی است. در این وبینار، با شناسه حقوقی اروپا (ECLI) و نحوه دسترسی به تصمیمات دادگاه‌های ثبت اختراع در اروپا از طریق موتور جستجوی «ECLI» آشنا خواهیم شد.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

دعاوی قضایی

مرکز / مراکز برگزارکننده

EPO, Patent Information Promotion & Training

برنامه زمانی

۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰