دوره مقدماتی پایگاه داده وضعیت حقوقی در جهان «INPADOC»

دفتر ثبت اختراع اروپا، وضعیت حقوقی پرونده‌های ثبت اختراع در بیش از ۴۰ کشور جهان را در یک پایگاه داده به نام «INPADOC» جمع‌آوری نموده که می‌توان از طریق «Espacenet»، به آن دسترسی یافت. در این وبینار، پیشینه این پایگاه داده و پوشش جغرافیایی فعلی آن معرفی شده و نمونه‌هایی از پرونده‌های ثبت اختراع و وضعیت حقوقی آن‌ها، به صورت عملی بررسی می‌شود.

نوع رویداد

وبینار

حوزه‌های رویداد

دعاوی قضایی

مرکز / مراکز برگزارکننده

EPO, Patent Information Promotion & Training

برنامه زمانی

۰۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰