آشنایی با خانواده پتنت

این وبینار، به مفهوم خانواده پتنت (Patent Family) و ویژگی‌های آن، از جمله اولویت‌های ثبت اختراع (حق تقدم) می‌پردازد. پس از یک مرور کلی پیرامون گروه‌بندی و ذخیره داده‌های ثبت اختراع در پایگاه‌های داده دفتر ثبت اختراع اروپا، مفهوم کلی خانواده پتنت و نحوه استفاده از آن در «Espacenet»، تشریح می‌شود. ارائه مثال‌های متعدد در زمینه نحوه ایجاد خانواده‌های پتنت و نحوه تفسیر آن‌ها، از دیگر موارد ارائه شده در این وبینار خواهد بود.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

ثبت اختراع

مرکز / مراکز برگزارکننده

EPO, Patent Information Promotion & Training

برنامه زمانی

۲۲ مهر ۱۳۹۹ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰