دوره پیشرفته پایگاه داده وضعیت حقوقی در جهان «INPADOC»

دفتر ثبت اختراع اروپا، وضعیت حقوقی پرونده‌های ثبت اختراع در بیش از 40 کشور جهان را در یک پایگاه داده به نام «INPADOC» جمع‌آوری نموده که می‌توان از طریق «Espacenet» به آن دسترسی یافت. در این وبینار، آخرین تغییر و تحولات این پایگاه داده و نمونه‌هایی عملی از پرونده‌های ثبت اختراع و وضعیت حقوقی آن‌ها، برای کاربران حرفه‌ای «INPADOC» ارائه می‌گردد.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

دعاوی قضایی

مرکز / مراکز برگزارکننده

EPO, Patent Information Promotion & Training

برنامه زمانی

۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰