جستجوی آزادی عمل

پایگاه‌های داده ثبت اختراع، منبعی ارزشمند برای فناوران و نوآوران به حساب می‌آیند. جستجوی پتنت، می‌تواند با اهداف و مقاصد مختلفی انجام گیرد و برای مثال، می‌تواند بر جستجوی موارد نقض پتنت متمرکز شود. جستجوی آزادی عمل یا «Freedom-to-Operate Search»، با هدف تعیین محدوده مجاز فعالیت‌های تحقیقاتی و نوآورانه (از منظر حقوق انحصاری پتنت) در یک کشور یا منطقه خاص جغرافیایی انجام می‌گیرد.

مخاطبین پس از شرکت در این وبینار می‌توانند به پرسش‌های زیر پاسخ دهند:

  • «FTO» چیست، انواع آن کدام است و چگونه می‌توان صحت داده‌های جستجو شده را بررسی کرد؟
  • چرا «FTO» از نظر استراتژیک برای شرکت‌های کوچک و متوسط اهمیت دارد؟
  • «SMEs» در چه مواقعی باید به «FTO» روی آورند و تا چه میزان برای آن هزینه کنند؟

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

جستجوی پتنت

مرکز / مراکز برگزارکننده

European IP Helpdesk

برنامه زمانی

۱۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۰۰ ۱۴:۱۵