سیستم‌های طبقه‌بندی «CPC» و «IPC» در «PATENTSCOPE»

شاید بتوان عمده‌ترین دلیل طبقه‌بندی و کدگذاری پتنت‌ها را، تسهیل در جستجوی آن‌ها دانست. با شدت گرفتن نرخ رشد ثبت اختراعات و ایجاد پایگاه‌های داده‌ای حاوی میلیون‌ها پتنت که به تعبیری همچون اقیانوسی از اطلاعات فنی است، یافتن یک فناوری پتنت شده یا اطلاعاتی پیرامون یک ایده خاص، مانند یافتن سوزنی کوچک در یک انبار پر از کاه است.

مرور تاریخچه توسعه و تکامل سیستم‌های طبقه‌بندی پتنت، دو نکته مهم را روشن می‌سازد. از یک‌سو، در می‌یابیم که طبقه‌بندی پتنت، با هدف مرتب‌سازی اسناد ثبت اختراع و تسهیل جستجو و بازیابی آن‌ها، در کشورهای مختلف و به صورت مستقل آغاز گردیده است. از سوی دیگر، نوعی روند همگرایی و بین‌المللی شدن در توسعه سیستم‌های طبقه‌بندی مشاهده می‌شود که نقطه اوج آن، سیستم‌های بین‌المللی «IPC» و «CPC» است.

در این وبینار، با این سیستم‌ها و چگونگی به‌کارگیری آن‌ها در پایگاه داده «PATENTSCOPE» آشنا می‌شویم.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

جستجوی پتنت

مرکز / مراکز برگزارکننده

سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO»

برنامه زمانی

۱۹ تیر ۱۳۹۹ ۲۰:۰۰ ۲۱:۰۰