بررسی نمونه‌های کاربردی از پایگاه داده «Global Design»

«Global Design Database»، پایگاه داده جهانی وایپو برای طراحی‌های صنعتی است که دسترسی به طراحی‌های صنعتی به ثبت رسیده ذیل سیستم لاهه و یا پرونده‌های ملی در این زمینه را فراهم می‌سازد. با استفاده از این پایگاه داده ارزشمند، کاربران می‌توانند در بین طراحی‌های به ثبت رسیده جستجو نموده و طراحی‌های صنعتی مدنظر خود را بیابند. در این وبینار، یک معرفی کلی از پایگاه داده مذکور و مزایای آن صورت گرفته و پس از معرفی نحوه جستجو، برخی نمونه‌های کاربردی در این پایگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

جستجوی طراحی‎های صنعتی

مرکز / مراکز برگزارکننده

سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO»

برنامه زمانی

۰۶ آذر ۱۳۹۹ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰