اشتباهات رایج متقاضیان در ثبت درخواست‌های «PCT»

یکی از مهم‌ترین سیستم‌های مالکیت فکری که امکان محافظت از اختراعات و دستاوردهای فنی مخترعین و فناوران را فراهم می‌سازد، سیستم پتنت است. در شرایطی که متقاضی خواستار حفاظت از اختراع خود در یک محدوده وسیع جغرافیایی (مثلاً چند کشور مختلف) باشد، نیاز به ثبت درخواست و اخذ گواهی در هر یک از کشورهای مدنظر خواهد بود که این امر، زمان و هزینه زیادی طلب می‌کند. پیمان همکاری ثبت اختراع (PCT) به این دسته از متقاضیان کمک می‌کند تا تنها با ثبت یک درخواست واحد، اختراع خود را در طیف وسیعی از کشورهای به ثبت رسانیده و سپس، طی یک مدت‌زمان مشخص (۳۰ ماهه) نسبت به ادامه پیگیری درخواست در هر یک از دفاتر ملی ثبت اختراع، تصمیم‌گیری نمایند.

در وبینار حاضر، رایج‌ترین اشتباهات متقاضیان در فرآیند ثبت درخواست «PCT» (فاز بین‌الملل) تشریح می‌گردد.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

ثبت اختراع

مرکز / مراکز برگزارکننده

سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO»

برنامه زمانی

۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰