مدیریت سبد مالکیت فکری؛ یافتن آنچه شما به آن نیاز دارید!

امروزه بسیاری از داستان‌های موفقیت به‌ویژه در دره سیلیکون، با سطوح مختلفی از حفاظت‌های سیستم پتنت آمیخته است. ممکن است در ابتدای ورود به بازار، سبد قدرتمندی از پتنت برای محافظت از ایده و محصول فناورانه در اختیار نداشته باشید، اما در ادامه، به این ابزار کارآمد به شدت نیاز پیدا خواهید کرد. در این وبینار، پیرامون زمان مناسب حفاظت از اختراعات و اخذ گواهی‌های ثبت اختراع برای ورود قدرتمند به بازار تقاضا صحبت می‌شود.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

استراتژی مالکیت فکری

مرکز / مراکز برگزارکننده

IP Watchdog

برنامه زمانی

۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ۲۲:۳۰