ارزیابی دارایی‌های «IP» در پشتیبانی از استراتژی درآمدزایی

دارایی‌های فکری و فناورانه، جزء ارزشمندترین دارایی‌های یک شرکت محسوب می‌شوند که البته به دلیل ماهیت خاص و غیرمشهودشان، ارزش‌گذاری آن‌ها بسیار دشوار است. این در حالی است که پتنت و سایر حقوق مالکیت فکری که معمولاً برای حفظ مزیت‌های رقابتی پایدار و جلوگیری از سوء بهره‌برداری‌های دیگران اخذ می‌شوند، در صورت ارزیابی دقیق و واقع‌بینانه، می‌توانند حاشیه سود و درآمدزایی صنایع را به شدت ارتقاء دهند. در این وبینار، پیرامون چگونگی ارزیابی دارایی‌های فکری و چگونگی حمایت آن‌ها از استراتژی‌های درآمدزایی کسب‌وکار صحبت می‌شود.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

تجاری‌سازی

مرکز / مراکز برگزارکننده

IP Watchdog

برنامه زمانی

۱۹ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱:۰۰