صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت‌های ضروری استاندارد در صنعت «5G»

سازمآن‌های تنظیم استاندارد (SSO)، با هدف شناسایی و انتخاب بهترین نوآوری‌های صنعت پدید آمده‌اند. با تعیین یک فناوری به‌عنوان استاندارد صنعت، پتنت‌های مرتبط با آن فناوری یا اصطلاحاً پتنت‌های ضروری استاندارد (SEPs)، به یک دارایی بسیار ارزشمند بدل می‌شوند. یکی از حوزه‌های نوظهور که به شدت به پتنت‌های ضروری استاندارد وابسته است، حوزه فناوری‌های ارتباطی و به‌طور خاص، «5G» است. در این وبینار، چگونگی صدور مجوز پتنت‌های ضروری استاندارد در حوزه «5G» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

تجاری‌سازی

مرکز / مراکز برگزارکننده

IP Watchdog

برنامه زمانی

۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱:۰۰