ترازیابی عملیات «IP» و مدیریت داده‌ها در کسب‌وکار

در این وبینار، بر اهمیت تیم‌های عملیاتی مالکیت فکری در رشد و موفقیت شرکت‌های مختلف تأکید خواهد شد. مهم‌ترین مباحث مطرح در این وبینار، عبارتند از:

  • معرفی روند فعالیت‌های یک شرکت حقوقی مالکیت فکری
  • ویژگی‌های کلیدی یک تیم عملیاتی «IP»
  • معیارهای عملکردی «IP» در کسب‌وکار

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

مالکیت فکری استراتژی مالکیت فکری

مرکز / مراکز برگزارکننده

IP Watchdog

برنامه زمانی

۰۱ آبان ۱۳۹۹ ۲۲:۰۰