مروری بر ویژگی‌های پیشرفته پایگاه داده «Espacenet»

یکی از منابع ارزشمند برای نوآوری‌ها و ابداعات فنی، اسناد ثبت اختراع می‌باشد. با این حال، حجم بسیار زیاد پتنت‌های به ثبت رسیده و روند رو به افزایش آن‌ها، جستجوی یک فناوری یا پتنت خاص را همچون جستجوی یک سوزن در انبار کاه ساخته است. از همین رو، پایگاه‌های داده مختلفی از سوی دفاتر مالکیت فکری پدید آمده که یکی از آن‌ها، پایگاه داده متعلق به دفتر ثبت اختراع اروپا است. در وبینار پیش رو، مجموعه ویژگی‌های پیشرفته «Espacenet» نظیر نحوه جستجو و فیلترسازی نتایج معرفی می‌شود.

نوع رویداد

وبینار

محل برگزاری

آلمان آلمان

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

جستجوی پتنت

مرکز / مراکز برگزارکننده

EPO, Patent Information Promotion & Training

برنامه زمانی

۰۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۳۰ ۱۶:۰۰