پتنت فامیلی

پتنت‌ها را می‌توان در گروه‌هایی تحت عنوان «Patent family» تجمیع نمود. بر این اساس، ممکن است مجموعه‌ای از چندین پتنت مختلف (مثلاً شامل یک «US» پتنت، یک پتنت اروپایی و تعدادی پرونده «PCT») در ارتباط با یک اختراع واحد وجود داشته باشد. همچنین، یک پتنت فامیلی، متشکل از مجموعه‌ای از پتنت‌های گرنت شده و پرونده‌های پتنت خواهد بود. در وبینار حاضر، توضیحاتی اجمالی پیرامون پتنت فامیلی در پایگاه داده «Espacenet» ارائه می‌گردد.

نوع رویداد

وبینار

محل برگزاری

آلمان آلمان

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

ثبت اختراع

مرکز / مراکز برگزارکننده

EPO, Patent Information Promotion & Training

برنامه زمانی

۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰