کلوب مخترعین

یکی از مواردی که می‌تواند راندمان اختراعات و نوآوری را در یک جامعه افزایش دهد، نرخ تعامل بین صاحبان ایده و مخترعین مختلف است. به عبارت بهتر، شبکه‌سازی بین مخترعین و همکاری بین آن‌ها به نوعی هم‌افزایی نوآورانه می‌انجامد و از همین رو، بسیاری از متولیان دولتی و نهادهای حامی اختراع و نوآوری، این مهم را به‌طور جدی دنبال می‌کنند. کلوب مخترعین هم یکی از همین اقدامات است که از سوی مرکز مالکیت فکری انگلیس و اتحادیه اروپا و با هدف گرد هم آوردن مخترعین مختلف و صحبت پیرامون اختراعات و نوآوری‌هایشان برگزار می‌گردد. در وبینار حاضر، دو مخترع موفق در حوزه وسایل و تجهیزات توانبخشی و کفش‌های ورزشی، تجربه خود از فرایند تجاری‌سازی اختراعاتشان را به اشتراک می‌گذارند.

نوع رویداد

وبینار

محل برگزاری

انگلستان انگلستان

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

تجاری‌سازی

مرکز / مراکز برگزارکننده

British Library Business & IP Centre

برنامه زمانی

۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۹:۳۰