مالکیت فکری در فناوری‌های زیستی

اصطلاح «زیست فناوری» به کلیه فناوری‌هایی اطلاق می‌گردد که به نحوی به سیستم‌های زنده و ارگانیسم‌ها مرتبط بوده و به‌عنوان پایه‌ای برای توسعه و ساخت کاربردهای فناورانه از سیستم‌های بیولوژیکی بکار می‌روند. این حوزه از فناوری از نوآورانه‌ترین زمینه‌های توسعه کاربردهای نوین محسوب می‌شود و به دلیل پیوند نزدیک این نوآوری‌ها با توسعه محصول، حقوق مالکیت فکری و محافظت از آن‌ها مبحث بسیار مهم و حیاتی است. در این وبینار به موارد زیر خواهیم پرداخت:

  • حقوق «IP» مرتبط
  • بافتار «IP» در توسعه محصول
  • ویژگی‌های دارایی‌های فکری در فناوری‌های زیستی
  • توسعه یک سبد «IP»
  • مدیریت یک سبد «IP»

نوع رویداد

وبینار

محل برگزاری

آلمان آلمان

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

مالکیت فکری

مرکز / مراکز برگزارکننده

European IP Helpdesk

برنامه زمانی

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۴:۳۰