مدیریت «IP» در پروژه‌های «ICT»

در این وبینار، مجموعه موضوعات خاصی که پروژه‌های تأمین مالی شده از سوی اتحادیه اروپا می‌بایست در زمینه استفاده یا توسعه «ICT» بررسی و لحاظ گردد، مورد بحث قرار می‌گیرد. این امر، به‌ویژه در ارتباط با چالش‌های مالکیت فکری و مدیریت دانش، حفاظت از نوآوری‌ها و نیز به حداکثر رساندن تأثیرات ناشی از بهره‌برداری فناوری اهمیت دارد.

نوع رویداد

وبینار

محل برگزاری

آلمان آلمان

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

مالکیت فکری

مرکز / مراکز برگزارکننده

European IP Helpdesk

برنامه زمانی

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۴:۳۰