استراتژی‌های «IP» و اثرات آن بر تحقیق و نوآوری

در این وبینار به نقش ویژه و کلیدی مدیریت دارایی‌های فکری و مدیریت نوآوری پرداخته و مفاهیم اصلی مرتبط با ارتباطات، انتشار و بهره‌برداری در پروژه‌های در برنامه «Horizon 2020» بررسی می‌گردد. شرکت‌کنندگان پس از حضور در این وبینار یک‌ساعته که با یک پرسش و پاسخ در انتهای برنامه، همراه است، نقش «IP» و مدیریت نوآوری در پروژه‌ها و گام‌های اصلی راه‌اندازی یک استراتژی مؤثر ارتباط، انتشار و بهره‌برداری را فرا خواهند گرفت.

نوع رویداد

وبینار

محل برگزاری

آلمان آلمان

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

استراتژی مالکیت فکری

مرکز / مراکز برگزارکننده

European IP Helpdesk

برنامه زمانی

۰۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۴:۳۰