پایگاه داده PATSTAT

پایگاه داده PATSTAT

در این وبینار یک ساعته، پایگاه داده «PATSTAT Online» که برای تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌های ثبت اختراع کاربرد دارد، معرفی خواهد شد. این پایگاه، متعلق به دفتر ثبت پتنت اروپا بوده که حاوی اطلاعات ثبت اختراع از کشورهای صنعتی و درحال‌توسعه است و با استفاده از آن می‌توان:

۱) فرصت‌های تجاری در مناطق مختلف را شناسایی نمود؛

۲) فعالیت‌های رقبا در حوزه نوآوری و ثبت اختراع را رصد نمود؛

۳) بر روند فناوری و توسعه آن نظارت نمود.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

جستجوی پتنت

مرکز / مراکز برگزارکننده

European Patent Office

برنامه زمانی

۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۸:۳۰ ۱۹:۳۰