پتنت فامیلی

پتنت‌ها را می‌توان در گروه‌هایی تحت عنوان «Patent family» تجمیع نمود. بر این اساس، مجموعه‌ای از چندین پتنت مختلف (مثلاً شامل یک «US» پتنت، یک پتنت اروپایی و یک پرونده «PCT») در ارتباط با یک اختراع واحد وجود خواهد داشت. همچنین، یک پتنت فامیلی، متشکل از مجموعه‌ای از پتنت‌های گرنت شده و پرونده‌های پتنت خواهد بود. در وبینار حاضر، توضیحاتی اجمالی پیرامون پتنت فامیلی در پایگاه داده «Spacenet» ارائه می‌گردد.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

ثبت اختراع

مرکز / مراکز برگزارکننده

European Patent Office

برنامه زمانی

۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰