منابع «USPTO» برای مخترعین، نوآوران و کارآفرینان

اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری پیرامون نحوه حفاظت از دارایی‌های فکری خود و کمک نهادهای مختلف از جمله دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا کسب کنید، این وبینار به شما کمک شایان توجهی می‌کند. مهمترین موضوعات مطرح در این وبینار به شرح زیر است:

  • منابع و خدمات دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا (USPTO)؛
  • کمک‌های رایگان در دسترس مخترعین و کارآفرینان؛
  • دستورالعمل‌های مرتبط با کووید-۱۹.

مجموعه این منابع و آگاهی از شرایط و الزامات هر یک از آن‌ها، به شما کمک می‌کند تا سفر نوآوری خود را کارآمدتر نمایید.

نوع رویداد

وبینار

محل برگزاری

ایالات متحده ایالات متحده

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

ثبت اختراع

مرکز / مراکز برگزارکننده

USPTO

برنامه زمانی

۲۱ مهر ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰ ۲۳:۳۰