مقدمه‌ای بر مالکیت فکری

مقدمه‌ای بر مالکیت فکری

شرکت‌کنندگان در این وبینار، پس از حضور در این دوره آموزشی مالکیت فکری، می‌توانند به پرسش‌های زیر پاسخ گویند:

  • مالکیت فکری «IP» چیست؟
  • حقوق مالکیت فکری «IPRs» چیست؟
  • چرا باید با مسائل «IP/IPR» مواجه شویم؟ چرا «IP» بخش جدایی‌ناپذیر استراتژی کسب‌وکار است؟ اولین گامی که در این زمینه باید برداشت، چیست؟
  • کدام‌یک از انواع حفاظت از دارایی‌های فکری مناسب شرایط کسب‌وکار است؟
  • جستجوی حقوق مالکیت فکری چگونه انجام می‌گیرد؟ چه ابزارهایی برای این کار وجود دارد؟
  • معنای جعل و نقض حقوق «IP» چیست؟ چگونه می‌توان حقوق مالکیت فکری را اجرا نمود؟
  • مکانیسم اصلی درآمدزایی با استفاده از «IP» چیست؟

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

مالکیت فکری

مرکز / مراکز برگزارکننده

European IP Helpdesk

برنامه زمانی

۲۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰