تجاری‌سازی و صدور مجوز بهره‌برداری از «IP»

تجاری‌سازی و صدور مجوز بهره‌برداری از «IP»

پس از شرکت در این دوره، کاربران می‌توانند به سؤالات زیر پاسخ دهند:

  • یک موافقت‌نامه صدور مجوز چیست و چه زمانی باید از آن استفاده نمود؟
  • تفاوت اصلی بین توافقنامه صدور مجوز و سایر انواع قرارداد چیست؟
  • شرایط کلیدی صدور مجوز به چه صورت است؟
  • مهم‌ترین ویژگی‌های صدور مجوز نرم‌افزار یا نشان‌های تجاری چیست؟

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

تجاری‎سازی

مرکز / مراکز برگزارکننده

European IP Helpdesk

برنامه زمانی

۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۰۰ ۱۴:۱۵