انتقال فناوری

انتقال فناوری

انتقال فناوری، یکی از ابزارهای کلیدی برای دستیابی به فناوری‌های نوین و کاهش شکاف‌های فناورانه به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. پس از شرکت در این وبینار آموزشی، کاربران می‌توانند به سؤالات زیر پاسخ دهند:

  • انتقال فناوری چیست و چرا اهمیت دارد؟
  • چه بازیگران و نهادهایی در فرایند انتقال فناوری ایفای نقش می‌کنند؟
  • مدیریت ریسک در طی فرآیند انتقال فناوری و قبل از آن به چه صورت است؟
  • مجوز بهره‌برداری از فناوری چیست و شرایط هر یک از انواع آن کدام است؟

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

تجاری‌سازی

مرکز / مراکز برگزارکننده

European IP Helpdesk

برنامه زمانی

۰۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۰۰ ۱۴:۱۵