استراتژی‌های «IP» و اثرات آن بر تحقیق و نوآوری

استراتژی‌های «IP» و اثرات آن بر تحقیق و نوآوری

در این وبینار، به نقش ویژه و کلیدی مدیریت دارایی‌های فکری و مدیریت نوآوری پرداخته و مفاهیم اصلی مرتبط با ارتباطات، انتشار و بهره‌برداری در پروژه‌های در برنامه «Horizon 2020»، بررسی می‌گردد. شرکت‌کنندگان پس از حضور در این وبینار یک‌ساعته که در انتهای برنامه با یک پرسش و پاسخ  همراه است، نقش «IP» و مدیریت نوآوری در پروژه‌ها و گام‌های اصلی راه‌اندازی یک استراتژی مؤثر ارتباط، انتشار و بهره‌برداری را فرا خواهند گرفت. گفتنی است، وبینارهای آموزشی «IP Helpdesk»، مبتنی بر فناوری «Webex Conferencing» برگزار گردیده و برای شرکت در وبینار فوق، می‌بایست این فناوری را بر روی سیستم خود نصب نمایید.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

مالکیت فکری

مرکز / مراکز برگزارکننده

European IP Helpdesk

برنامه زمانی

۲۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۰۰ ۱۴:۳۰