رویدادهای بین‌المللی مالکیت فکری

اهمیت «IP» در شرکت‌های کوچک و متوسط

برای افزایش آگاهی در مورد مالکیت فکری و نقش آن در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، می‌بایست مشکلات و چالش‌های این کسب‌وکارها را شناخته و آن‌ها را با اطلاعات کاربردی در زمینه حقوق مالکیت فکری، پیوند دهیم. بر این اساس، در وبینار حاضر به پرسش‌های زیر پاسخ داده خواهد شد:

  • مشکلات رایج شرکت‌های کوچک و متوسط در فعالیت‌های روزمره آن‌ها چیست؟
  • این مشکلات چه ارتباطی با مالکیت فکری داشته و چگونه می‌توان آن‌ها را به راهکارهای مبتنی بر «IP» پیوند زد؟
  • مهم‌ترین پرسش‌ها و مسائل «SME»ها در زمینه «IP» چیست؟
نوع رویداد وبینار
هزینه ثبت نام رایگان
حوزه‌های رویداد
مالکیت فکری تجاری‌سازی
مرکز / مراکز برگزارکننده
European IP Helpdesk
برنامه زمانی
۰۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۰۰ ۱۳:۱۵