اهمیت «IP» در شرکت‌های کوچک و متوسط

اهمیت «IP» در شرکت‌های کوچک و متوسط

برای افزایش آگاهی در مورد مالکیت فکری و نقش آن در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، می‌بایست مشکلات و چالش‌های این کسب‌وکارها را شناخته و آن‌ها را با اطلاعات کاربردی در زمینه حقوق مالکیت فکری، پیوند دهیم. بر این اساس، در وبینار حاضر به پرسش‌های زیر پاسخ داده خواهد شد:

  • مشکلات رایج شرکت‌های کوچک و متوسط در فعالیت‌های روزمره آن‌ها چیست؟
  • این مشکلات چه ارتباطی با مالکیت فکری داشته و چگونه می‌توان آن‌ها را به راهکارهای مبتنی بر «IP» پیوند زد؟
  • مهم‌ترین پرسش‌ها و مسائل «SME»ها در زمینه «IP» چیست؟

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

مالکیت فکری تجاری‌سازی

مرکز / مراکز برگزارکننده

European IP Helpdesk

برنامه زمانی

۰۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۰۰ ۱۳:۱۵