دوره آموزشی ارزیابی پتنت و رویه‌های مرتبط با آن برای وکلا و سازمان‌ها

برنامه «STEPP» یا آموزش ذینفعان در زمینه ارزیابی و رویه‌های مرتبط با آن، از سوی «USPTO» و به گونه‌ای طراحی شده که متقاضیان و سایر ذینفعان سیستم پتنت این کشور، بتوانند درکی بهتر از چگونگی و چرایی اتخاذ تصمیمات یک ارزیاب پتنت پیدا کنند. این برنامه، متشکل از دو دوره متفاوت برای وکلا و سازمان‌ها و نیز، مخترعین است که دوره حاضر، مخصوص وکلا و سازمان‌ها است. در این دوره سه روزه، مجموعه‌ای از گام‌های طی شده از سوی ارزیاب، شامل مطالعه اولیه درخواست ثبت اختراع، تفسیر و بررسی ادعاها، جستجوی و همچنین برخی رویه‌های مرتبط مانند درخواست‌های تجدیدنظر «PTAB» مرور می‌گردد.

نوع رویداد

سمینار

محل برگزاری

ایالات متحده ایالات متحده - نیویورک

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

ثبت اختراع

مرکز / مراکز برگزارکننده

USPTO

برنامه زمانی

۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۲۶ مهر ۱۳۹۸