نوآوری در «Horizon 2020»: راهنمایی برای پیشنهاددهندگان

این وبینار به رویکردهای مختلف برای مدیریت صحیح، منظم و حرفه‌ای دارایی‌های فکری در پروژه‌های «Horizon 2020» می‌پردازد که از تعریف یک چهارچوب مدیریت صحیح فعالیت فردی تا چگونگی تدوین یک استراتژی متمرکز بر مدیریت و بهره‌برداری از نتایج تحقیق را در بر می‌گیرد. شرکت‌کنندگان فرصت خواهند داشت:

  • حفاظت از حقوق مالکیت فکری حاصل از نتایج تحقیق را فرا گیرند.
  • با دانش پیشین و پایگاه‌های داده ثبت اختراع نظیر «Espacenet» آشنا شوند.
  • منابع اطلاعاتی کافی پیرامون حقوق مالکیت فکری به دست آورند.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

استراتژی مالکیت فکری

مرکز / مراکز برگزارکننده

European IP Helpdesk

برنامه زمانی

۱۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰