رویدادهای بین‌المللی مالکیت فکری

نوآوری در «Horizon 2020»: راهنمایی برای پیشنهاددهندگان

این وبینار، نمایی کلی پیرامون ایجاد و توسعه حقوق مالکیت فکری در طول اجرای یک پروژه «Horizon 2020» و پس از پایان آن ارائه می‌دهد. رایج‌ترین اشتباهات، مورد بررسی قرار گرفته و نکاتی عملی برای بهره‌برداری حداکثری از حقوق «IP» ارائه می‌گردد. پس از حضور در این وبینار آموزشی، درخواهید یافت که:

  • بهترین ابزار برای به حداکثر رساندن ارزش «IP» شما چیست؟
  • چگونه می‌توان ارزش دارایی فکری را برآورد نمود؟ (ارزیابی «IP»)
  • بهترین استراتژی برای بهره‌برداری، تجاری‌سازی و ورود به بازار کدام است؟
  • نگاهی دقیق‌تر به اشکال مختلف صدور مجوز به‌عنوان راه‌های درآمدزایی از «IP»
نوع رویداد وبینار
هزینه ثبت نام رایگان
حوزه‌های رویداد
مالکیت فکری
مرکز / مراکز برگزارکننده
European IP Helpdesk
برنامه زمانی
۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰