تطبیق ثبت بین‌المللی نشان تجاری با نیازهای کسب‌وکار

مدیریت مرکزی و واحد، از مهم‌ترین مزایای سیستم مادرید به حساب می‌آید. در این وبینار، نحوه تطبیق ثبت نشان تجاری بین‌المللی خود با نیازهای کسب‌وکار و بازارهایی که در آن‌ها حضور دارید را فرا خواهید گرفت. درک مناسب از مهم‌ترین تغییراتی که می‌توان در درخواست به ثبت رسیده صورت داد و همچنین تغییر مالکیت، محدودیت‌ها و ابطال‌ها، از دیگر موارد مطرح در وبینار است.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

علائم تجاری

مرکز / مراکز برگزارکننده

سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO»

برنامه زمانی

۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۷:۳۰ ۱۸:۳۰