پتنت در سال ۲۰۱۹

در این وبینار، آخرین به‌روزرسانی شرکت حقوقی «LexisNexis» از پتنت‌ها با تمرکز بر مهم‌ترین تغییرات انجام گرفته در قوانین از سال ۲۰۱۸ میلادی به این‌سو، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. مفاهیم مذکور، به وکلا کمک می‌کند تا شرایط زیر را که در بیانیه صلاحیت وکالت آمده است، برآورده نمایند:

  • شایستگی‌ها و دانش حقوقی خود را حفظ نمایید.
  • به دانش و درک عمیق و جزئی نزدیک شوید.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

ثبت اختراع

مرکز / مراکز برگزارکننده

LexisNexis

برنامه زمانی

۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰