آمادگی برای صدور مجوز: ابزارهای توسعه برنامه صدور مجوز

اخذ مجوز ابزاری کاربردی و امتحان پس داده برای دستیابی به یک سبد پتنت است، اما افرادی که در مسیر مالکیت و اخذ گواهی ثبت اختراع حرکت می‌کنند، به این نکته دقت نمی‌کنند که یک برنامه صدور مجوز موفق، نیازمند وقت، انرژی و برنامه‌ریزی مناسبی است. در این وبینار در مورد آماده‌سازی‌های لازم برای صدور مجوز چندین پتنت و یا یک سبد پتنت و همچنین ابزارهای تحلیلی که می‌توانند در این مسیر به شما کمک نمایند، بحث و بررسی می‌گردد.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

تجاری‌سازی

مرکز / مراکز برگزارکننده

IP Watchdog

برنامه زمانی

۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۲۰:۳۰ ۲۱:۳۰