تصمیمات «IP» در لحظه خلق نمی‌شوند؛ رویکردی برنده برای دستیابی به نتیجه

«IP» یکی از مهم‌ترین دارایی‌های استراتژیک است که شرکت‌ها برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی بکار می‌گیرند. با این حال، بسیاری از شرکت‌ها در اتخاذ تصمیمات «IP» خود شکست می‌خورند که می‌تواند از دست رفتن فرصت‌ها، هدر رفتن منابع و تضعیف موقعیت رقابتی آن‌ها را در پی داشته باشد.

در این وبینار، با آنچه شرکت‌های نوآور جهان هنگام اتخاذ تصمیمات «IP» در نظر می‌گیرند، آشنا خواهید شد و درخواهید یافت که:

  • چه عواملی بیشترین تأثیر را در نتایج تصمیمات استراتژی «IP» شما دارند.
  • چگونه استراتژی «IP» خود را با استراتژی کسب‌وکارتان هماهنگ کنید.
  • تلاش‌های خود برای بهبود تصمیمات «IP» را در کدام بخش‌ها باید متمرکز سازید.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

مالکیت فکری

مرکز / مراکز برگزارکننده

CPA Global

برنامه زمانی

۰۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۹:۳۰ ۲۰:۳۰